Rahoituksen myöntäminen, Stara ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut, nuorten palkkakustannukset vuonna 2019, Siisti kesä -hanke

HEL 2019-001102
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 103 §

Nuorten palkkaus Siisti kesä -hankkeeseen v. 2019

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 970 772 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 313 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmiin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin sekä syrjäytymisvaarassa oleviin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmiin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin sekä syrjäytymisvaarassa oleviin."

Kannattaja: Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 970 772 euroa.

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 313 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Sulje

Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2019 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01.

Määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 920 772 euroa työntekijöiden palkkauskuluihin ja työntekijöiden suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. Yhteensä 970 772 euroa.

Kaupunginkanslia on valmistellut määrärahasta käyttösuunnitelman yhteistyössä Kulttuuri ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ja rakentamispalvelu Staran kanssa. Ko. toimiala ja liikelaitos ovat ilmoittaneet voivansa palkata kesän aikana noin 313 nuorta 519 kuukaudeksi Siisti kesä -hankkeen tehtäviin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 31043837

taina.hartikainen@hel.fi