Tilannekatsaus, omaisuudenhallinnan kehitysohjelma, Liikenneliikelaitos

HEL 2019-001226
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 57 §

Liikenneliikelaitoksen omaisuudenhallinnan kehitysohjelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Omaisuuden hallinnan kehitysohjelman tavoitteena on varmistaa HKL:n pääoman tuottava käyttö ja luoda linjaukset omaisuuserien tavoitteelliselle kehittämiselle. Lisäksi tavoitteena on kehittää investointien suunnittelun, toteutuksen ja seurannan prosesseja. Informaatio omaisuuden hallinnan kehitysohjelman etenemisestä annetaan kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi