Hankinta, raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen, Töölön raitiovaunuvarikko

HEL 2019-001374
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 17 §

Töölön raitiovaunuvarikko raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen, halli 1 (raiteet 13-18, Frenckellin sormen alustatila), lisätöiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 17 ja 20 mukaisesti yhteensä enintään 76.181,42 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Lisätyö 17: Frenckellin sormen alustilan tyhjennyksen jätekustannukset, 39.866,22 euroa (alv 0%)
 • Lisätyö 20: Frenckellin sormen kellaritilan pohjoispään kivimuurin vahvistustyöt 36.315,20 euroa (alv 0 %)

Edelleen johtokunta päätti korottaa toimitusjohtajan oikeutta tilata tämän urakan mahdollisia lisä- ja muutostöitä enintään 50.000,00 eurolla (alv 0%).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä enintään 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahinnasta.

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Johtokunnan päätös 189 §, 21.11.2019: 175.012,32 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%)
Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös § 130, 18.9.2019: 77.693,12 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös § 164, 17.10.2019: 264.363,12 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 904.335,66 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 21.2.2019 mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 20.581,60 euroa (alv 0%).

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisätyövaltuutta on jäljellä 70.581,60 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

Johtokunta hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman 16.12.2015, 224 § niin, että hankkeen enimmäishinta on 4,995 milj. euroa. Indeksikorjattu hankesuunnitelman enimmäishinta marraskuussa 2019 on noin 5,9 milj. euroa.

Koko Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankkeen toteutuneet kustannukset ovat tammikuuhun 2020 mennessä yhteensä 6,48 milj. euroa.

Johtokunta esitti 12.12.2019, 214 §, kaupunginhallitukselle Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman korottamista ja hyväksymistä niin, että hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat yhteensä enintään 7,07 milj. euroa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 189

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 14, 16, 18 ja 19 mukaisesti yhteensä enintään 175.012,32 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Lisätyö 9: Lisätyöhön 9 (Frenckellin sormen siirtotyöt) liittyvä kustannusvaikutus työhön kuluneesta lisäajasta 1.250,00 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 14: Frenckellin sormen alustilan tyhjennys. Alustilaan ei ollut aiemmin pääsyä ja se oli suunnitelmissa merkitty täyttämättömäksi tilaksi. 64.624,00 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 16: Lisätyöhön 15 (Frenckellin sormen muutokset) liittyvä kustannusvaikutus työhön kuluneesta lisäajasta 37.500,00 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 18: Frenckellin sormen raiteelle 17 kohdistuvat työnaikaiset muutokset rakennesuunnitelmien mukaisesti 44.838,72 euroa (alv 0%).
 • Lisätyö 19: Frenckellin sormen kellaritilan kiviarkun purkutyöt 28.049,60 euroa (alv 0 %)

17.10.2019 Ehdotuksen mukaan

16.05.2019 Ehdotuksen mukaan

21.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 28.06.2019 § 101

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034

anna.martemaa@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.09.2019 § 130

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 6-10 mukaisesti yhteensä enintään 77.693,12 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 • Lisätyö 6: Lisätyöhön 1 (Laatan uusiminen raiteiden 13 ja 14 välistä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti) liittyvä kustannusvaikutus työhön kuluneesta lisäajasta 25.000,00 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 7: Lisätyöhön 2 (Laatan uusiminen raiteen 13 ja seinän välistä) liittyvä kustannusvaikutus työhön kuluneesta lisäajasta 12.500,00 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 8: Loput muutokset raiteilla 13 ja 14: Ulko-oven edustan luonnonkivisokkelin muutostyöt entisen ratapihan kulkuaukon kohdalla. Kulkuaukon kohdalle täytyi tehdä luonnonkivisokkeliin muutostöitä, jotta saatiin uudet kantavat betonirakenteet tuettua sokkelin päälle. Kulkuoviaukot ovat turhia, koska ratapihan alapuolinen tila on aikanaan täytetty 32.707,04 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 9: Frenckellin sormen siirtotyöt, sähkötöiden aputöitä liittyen muutostöihin 3.073,28 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 10: Imurikontin timanttireiät. Imurikontti siirrettiin uuteen paikkaan ja alakautta piti porata uusia reikiä maahan 4.412,80 euroa (alv 0 %)
Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%): Johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777,00 euron (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä enintään 191.666,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahinnasta.

Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 1 ja 2 mukaisesti yhteensä enintään 217.694,40 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Vs. toimitusjohtajan päätös 101 §, 28.6.2019: 93.391,28 euroa (alv 0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensä enintään 93,391,28 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 388.778,80 euroa (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 21.2.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 20.581,60 euroa (alv 0%).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 28.06.2019 § 101

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen@hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.02.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35034

anna.k.martemaa@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi