Tulosbudjetin vahvistaminen 2019, Kaupunginkanslia viestintäosaston yksikkökohtainen

HEL 2019-001876
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Kaupunginkanslian viestintäosaston vuoden 2019 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 23.1.2019, § 10, vahvistaa viestintäosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2019 liitteen mukaisina.

Päätös tullut nähtäväksi 18.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja