Valtuustoaloite, äänilevykokoelma keskustakirjasto Oodiin

HEL 2019-002041
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 99 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta koskien Oodin äänilevykokoelmaa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus 1:
Jussi Chydenius: Asia palautetaan valmisteluun niin, että uudessa aloitelausunnossa selvitetään, miten kohtuullisen kokoisen äänilevykokoelman tuominen Oodiin olisi käytännössä mahdollista. Samalla tuodaan esiin toimenpiteen taloudelliset vaikutukset.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Palautusehdotus 2:
Eeva Kärkkäinen: Asia palautetaan valmisteluun niin, että uudessa aloitelausunnossa selvitetään, miten musiikin tuominen vahvemmin Oodiin olisi käytännössä mahdollista. Samalla tuodaan esiin toimenpiteen taloudelliset vaikutukset.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Jussi Chydeniuksen ja Eeva Kärkkäisen palautusehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut palautusehdotus äänestettiin vastakkain asian käsittelyn jatkamisen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Jussi Chydeniuksen palautusehdotuksen 1 mukaisesti
EI-ehdotus: Eeva Kärkkäisen palautusehdotuksen 2 mukaisesti

Jaa-äänet: 6
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Päivi Meros, Sami Muttilainen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 3
Simon Granroth, Eeva Kärkkäinen, Nasima Razmyar

Tyhjä: 1
Otto Meri

Poissa: 3
Arja Karhuvaara, Hannu Oskala, Niilo Toivonen

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Jussi Chydeniuksen palautusehdotuksen 1 äänin 6 - 3 (1 tyhjä, 3 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen palautusehdotuksen 1 mukaisesti

Jaa-äänet: 2
Otto Meri, Nasima Razmyar

Ei-äänet: 8
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Simon Granroth, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Päivi Meros, Sami Muttilainen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 3
Arja Karhuvaara, Hannu Oskala, Niilo Toivonen

Lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi Jussi Chydeniuksen palautusehdotuksen 1 mukaisesti äänin 2 - 8 (3 poissa).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asia palautetaan valmisteluun niin, että uudessa aloitelausunnossa selvitetään, miten kohtuullisen kokoisen äänilevykokoelman tuominen Oodiin olisi käytännössä mahdollista. Samalla tuodaan esiin toimenpiteen taloudelliset vaikutukset.

Ei: Asia palautetaan valmisteluun niin, että uudessa aloitelausunnossa selvitetään, miten musiikin tuominen vahvemmin Oodiin olisi käytännössä mahdollista. Samalla tuodaan esiin toimenpiteen taloudelliset vaikutukset.

Jäsen Valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meros, Päivi Ei valtuustoryhmää
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Granroth, Simon Ei valtuustoryhmää
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Toivonen, Niilo Ei valtuustoryhmää
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 2 0 1 1
Ei valtuustoryhmää 1 1 0 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 0 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 2

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Asia palautetaan valmisteluun niin, että uudessa aloitelausunnossa selvitetään, miten kohtuullisen kokoisen äänilevykokoelman tuominen Oodiin olisi käytännössä mahdollista. Samalla tuodaan esiin toimenpiteen taloudelliset vaikutukset.

Jäsen Valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Granroth, Simon Ei valtuustoryhmää
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meros, Päivi Ei valtuustoryhmää
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Toivonen, Niilo Ei valtuustoryhmää
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 2 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ei valtuustoryhmää 0 2 0 1
Keskustan valtuustoryhmä 0 1 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 1 0 1
Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää monipuolisten musiikkikirjastopalvelujen tarjoamista asiakkaille tärkeänä. Lautakunta toteaa, että kirjastolain mukaisten kirjastopalvelujen järjestämisvastuu on kaupunginkirjastolla, joka kehittää palvelujaan asiakkaiden kanssa yhdessä ja nojautuen myös tiedolla johtamisen menetelmiin.

Kaupunginkirjasto luopuu kirjastojen omista kokoelmista toukokuun aikana ja siirtyy ns. kelluvaan kokoelmaan, joka parantaa kaiken aineiston saatavuutta kaikissa kirjastoissa perustuen kirjastojen profilointiin ja asiakkaiden lainauskäyttäytymiseen. Oodin uusi, myös asiakkaiden kanssa suunniteltu musiikkikirjastokonsepti painottuu musiikin omaehtoiseen tuottamiseen ja soitinlainaukseen sekä uusien taitojen opetteluun. Oodiin on kuitenkin lisätty cd- ja vinyylilevyjen näyttelykäyttöön hylly-yksikkö tammikuussa 2019. Pienehkö määrä cd-levyjä on siis jatkuvasti esillä ja lainattavissa myös Oodissa. Lautakunta katsoo, että tilojen varaaminen suuremmalle cd-valikoimalle ei ole Oodissa perusteltua musiikin käyttötottumusten ja aineistolainauksen muutosten sekä Oodin erilaisen profiloinnin vuoksi.

Keskustakirjasto Oodia suunniteltiin uudenlaisen kirjastokonseptin mukaan jo pitkään ennen avaamista. Myös asiakkaille järjestettiin työpajoja, joissa hahmoteltiin keskustakirjaston uusia palveluja, yhdessä niistä myös uutta musiikkikirjastokonseptia.

Uuden konseptin taustalla on musiikkiäänitteiden lainauksen laskutrendi, joka seuraa musiikkiäänitteiden myynnin laskua. Huippuvuonna 2006 äänitelainoja tehtiin Helsingin kaupunginkirjastossa 1 474 094 kpl ja vuonna 2018 enää 382 866 kpl. Vuotuinen lasku on ollut 15–20 prosenttia edellisvuodesta, vaikka esimerkiksi Kirjasto 10:ssä äänitteiden esillepanoon panostettiin voimakkaasti.

Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut, ja musiikkiäänitteiden kysyntä on korvautunut musiikin suoratoistopalveluilla, joita on saatavilla myös kirjastojen kautta. Tästä syystä Oodiin ei sijoitettu musiikkiäänitekokoelmaa. Oodi on myös tietoisesti profiloitu Kansalaistorin kulttuurirakennuksista kirjallisuuden taloksi. Kirjalainaus on vuodesta 2013 alkaen ollut nousukäyrällä, mikä näkyy myös Oodin kirja- ja lainausmäärissä

Oodi on kehittäjäkirjasto, joka kokeilee ja tarjoaa uudenlaisia kirjastopalveluja ja toimii suunnannäyttäjänä myös muille kirjastoille Helsingissä ja koko Suomessa. Helsingissä on myös 36 muuta kirjastoa, jotka kaikki profiloituvat eri tavoin. Monet muutkin kirjastot ovat luopuneet vähän kysytyistä musiikkiäänitteistään ja vapauttaneet tiloja kysytymmille palveluille. Kävelymatkan päässä Oodista ovat Töölön ja Rikhardinkadun kirjastot, joissa on edelleen runsaasti cd-levyjä. Kaupunginkirjaston laajin musiikkiäänitevalikoima on Pasilan kirjastossa, jossa on myös suurin kirjamäärä: Pasilan kirjasto onkin kaupunginkirjaston varsinainen aineistokeskus, josta kaikki aineistot liikkuvat muihin toimipisteisiin vuorokaudessa maksuttomina varauksina.

Oodiin lisättiin cd- ja vinyylilevyjen näyttelykäyttöön hylly-yksikkö tammikuussa 2019. Pienehkö määrä cd-levyjä on näin jatkuvasti esillä myös Oodissa.

Toukokuussa 2019 Helsingin kaupunginkirjasto siirtyy niin sanottuun kelluvaan kokoelmaan, jonka jälkeen eri toimipisteissä ei ole enää omia nimettyjä kokoelmia, vaan kokoelmat kehittyvät hiljakseen asiakkaiden lainauskäyttäytymisen ja kirjastojen profiilien sekä hyllymäärien mukaan.

Oodi on Kansalaistorin taloista erityisesti kirjallisuuspainotteinen. Oodissa musiikkiin törmää kuitenkin useammin ja monipuolisemmin kuin monissa muissa kirjastoissa.

Toinen Oodin suunnittelua ohjaavista periaatteista oli kirjastolaissa mainittu aktiivisen kansalaisuuden idea, mm. aktiivisen harrastamisen tukeminen. Niinpä Oodissa on koko pääkaupunkiseudun laajin nuottikokoelma, soitinlainausta, harjoittelutiloja, äänitys- ja editointistudioita, sekä runsaasti erilaisia musiikkitapahtumia, konsertteja, työpajoja, luentoja ja asiakkaiden omia esiintymistilaisuuksia. Cd-levyjä Oodiin voi tilata maksutta muista kirjastoista, ja tämä onkin kaiken aineistolainauksen osalta asiakkaiden yhä yleisemmin käyttämä toimintamalli.

Lisäksi kaupunginkirjasto opastaa asiakkaita musiikin suoratoistopalvelujen käyttöön, mm. Naxos Music Library on kirjastokortilla maksutta käytettävissä myös kotoa

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.5.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jussi Chydeniuksen ja 14:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Keskustakirjasto Oodiin tulee saada musiikkiäänitteiden peruskokoelma. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.05.2019 § 89

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätietojen antaja

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi