Aamukouluasia: Kaupungintalon ala-aulan tilannekatsaus 7.3.2019

HEL 2019-002197
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 168 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus kaupungintalon ala-aulan uudistuksen etenemisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungintalon aulan toiminnot uudistettiin vuonna 2008. Tilat avattiin yleisölle, ja sinne sijoitettiin uusina toimintoina muun muassa monipuolista näyttelytoimintaa, neuvontaa ja asiakaspäätteitä. Visiona oli luoda aulasta olohuone kaupunkilaisille ja vierailijoille. Uudistus liittyi Senaatintorin ja Kauppatorin kortteleiden elävöittämiseen. Kaupungintalo oli keskeinen osa Torikorttelit-konseptin toteutuksessa.

Kymmenessä vuodessa koko ympäristö ja kaupungin omat tarpeet ovat muuttuneet. Kaupungintalon aulalle on etsitty uutta toimintakonseptia ja käyttäjäkokemusta. Tavoitteena on ollut luoda aulaan yhtenäinen kokonaisuus, joka mahdollistaa kaupunkilaisille ja vierailijoille kaupungin kehittämiseen osallistumisen eri tavoin.

Aulan kehittämisestä on vastannut työryhmä, joka on muun muassa kilpailuttanut kehittämiseen liittyvän palvelumuotoiluosaamisen, ohjannut suunnittelu- ja toteutustyötä sekä sitouttanut henkilökuntaa ja relevantit asiantuntijatahot mukaan prosessiin. Lisäksi työryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä kanslian viestintäosaston kanssa, jonka vastuulla tulee olemaan aulan käyttö sen uudelleenavauksen jälkeen.

Aulauudistuksen toteutus on käynnissä ja sen odotetaan valmistuvan aikataulussa maaliskuun lopulla. Aulan avajaisia on tarkoitus viettää 16.4.2019.

Yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti alustaa asiasta kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Sanna-Mari Jäntti, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 20015

sanna-mari.jantti@hel.fi

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi