Ajankohtaiskatsaukset vuonna 2019, Palmia Oy

HEL 2019-002538
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 22 §

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia Oy perustettiin 3.12.2014. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Vuoden 2019 alkupuolella yhtiö on avannut uusia ravintolakohteita Hämeenlinnaan ja Espooseen. Yhtiö voitti metro- ja raitioliikenteen järjestyksenvalvonnan palvelusopimuksen kilpailutuksen seuraavan nelivuotiskauden. Palmia Oy on hoitanut Helsingin metron järjestyksenvalvontaa vuodesta 2013 lähtien. Kuluneen sopimuskauden aikana rakennettiin länsimetro ja toimeksiannossa työskentelevien palmialaisten määrä tuplaantui noin kahteensataan järjestyksenvalvojaan.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

  • Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä
  • Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  • Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja - maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 2 milj. euroa 
  • Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10 %.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi