Ajankohtaiskatsaukset vuonna 2019, Helsingin Satama Oy

HEL 2019-002540
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 21 §

Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia sataman-osia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

TWIN-PORT 3 hankkeelle myönnettiin EU-rahoitusta 21,4 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena on Helsingin Länsisataman liikennejärjestelyiden parantaminen ja ruuhkien vähentäminen sataman lähiympäristössä. Hankkeessa ovat mukana Helsingin ja Tallinnan satamat, Helsingin kaupunki ja laivayhtiöt Tallink, Viking Line ja Eckerö Line.

Lisäksi Helsingin Satama Oy rakennuttaa Helsingin Katajanokan laivaterminaalille uuden ylärampin, joka nopeuttaa autojen laivaan ajoa sekä tehostaa purku- ja lastausprosessia. Uusi ramppi tulee valmistumaan kesäkuussa 2019.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

  • Hiilineutraali Satama 2035 - ohjelman laatiminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  • Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja - maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 2,5 miljoonaa euroa
  • Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 4,0 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Parpala.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi