Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian viestintäosaston viestintäyksiköiden päälliköille 1.3.2019 alkaen

HEL 2019-002628
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Sijaisten määrääminen kaupunginkanslian viestintäosaston viestintäyksikön päälliköille 1.3.2019 alkaen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, että viestintäosaston yksikön päällikön estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat alla mainitut:

Yksikön päällikön sijaiset

Sisäinen viestintä, viestintäpäällikkö

1. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö
2. sijainen markkinoinnin markkinointipäällikkö
3. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö

Ulkoinen viestintä, viestintäpäällikkö

1. sijainen sisäisen viestinnän viestintäpäällikkö
2. sijainen markkinoinnin markkinointipäällikkö
3. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö

Sisällöntuotanto, viestintäpäällikkö

1. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö
2. sijainen markkinoinnin markkinointipäällikkö
3. sijainen sisäisen viestinnän viestintäpäällikkö

Markkinointi, markkinointipäällikkö

1. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö
2. sijainen sisäisen viestinnän viestintäpäällikkö
3. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 9.4. Sijaisuudet mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt sijaiset ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ami Hillberg, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 25023

ami.hillberg@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja