Talousarvioaloite, bajamajoja ja kioski Pukinmäkeen

HEL 2019-003312
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 139 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta bajamajojen ja kioskin toimittamiseksi Pukinmäkeen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Pukinmäen mattolaituri sijaitsee Pukinmäen rantapuistossa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa puistojen investointien ohjelmoinnista ja määrittelee puistojen investointitarpeet. Alue ei kuulu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinta-alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus on sijoittanut siirrettäviä ulkokäymälöitä tarpeen mukaan omien palveluidensa yhteyteen. Esimerkiksi kyseisen mattolaiturin läheisyydessä sijaitseville, liikuntapalvelukokonaisuuden vastuulla oleville, Tapaninvainion ja Pakilan uimarannoille on toimitettu siirrettäviä ulkokäymälöitä uimarantojen asiakkaita varten.

Helsingin kaupungilla on 26 liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämää uimarantaa. Kaupunki on rakentanut kahvilan tai kioskin ainoastaan muutamalle vilkkaammalle rannalle tai niiden läheisyyteen. Tunnetuin rantakahviloista on varmasti Hietaniemen uimarannan kahvila.

Liikuntapalvelukokonaisuus on aktiivisesti pyrkinyt edistämään yrittäjien mahdollisuuksia sijoittaa kahviloita / kioskeja uimarannoille, joissa niitä ei ole. Yrittäjien toteuttamat kahvilat / kioskit ovat usein siirrettäviä vaunuja tai väliaikaisia kontteja. Esimerkiksi Mustikkamaan uimarannalla on jo vuosia toiminut kioskiyrittäjä; ensin omistamastaan koskivaunustaan ja myöhemmin omistamastaan kioskikontista. Liikuntapalvelukokonaisuuteen ei toistaiseksi ole tullut yhteydenottoja, joissa olisi esitetty kiinnostusta aloittaa kahvila- / kioskitoimintaa alueen uimarannoilla.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Heimo Laaksosen sekä seitsemän muun valtuutetun allekirjoittamasta talousarvioaloitteesta koskien 50 000 euron suuruisen määrärahan varaamista bajamajojen ja kioskin toimittamiseksi Pukinmäen matonpesulaiturin yhteyteen. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi