Talousarvioaloite, kaupunkipyöriä MaTaPuPu-asemille

HEL 2019-003313
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 132 §

Liikennelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta kaupunkipyöräasemien toteuttamiseksi Malmin, Tapanilan, Puistolan ja Pukinmäen asemille

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Heimo Laaksonen ym. ovat laatineet talousarvioaloitteen, jossa ehdotetaan kaupunkipyöräasemien sijoittamista Malmin, Tapanilan, Puistolan ja Pukinmäen (MaTaPuPu-alueet) juna-asemien yhteyteen. Aloitteessa ehdotetaan 50 000 euron vuosittaista määrärahaa tämän toteuttamiseen. Sopimuskausi toimijan kanssa kestäisi vähintään viisi vuotta.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräpalvelu otettiin käyttöön vuonna 2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörä. Nykyisen palvelun kaupunkipyöräverkosto kattaa 238 asemaa ja palveluun kuuluu 3450 kaupunkipyörää.

HKL suhtautuu positiivisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta. Talousarvioaloitteen mukainen verkoston laajentaminen ei kuitenkaan luo mainittuihin sijainteihin vaadittua palvelutasoa. Yksittäiset pyöräasemat juna-asemien yhteydessä eivät luo kaupunkipyöräverkostoa, joka mahdollistaisi palvelun toiminnan. Yksittäiset pyöräasemat mahdollistavat käytännössä vain juna-asemalta juna-asemalle siirtymisen kaupunkipyörällä, joten ne eivät palvele liityntämatkoilla, eivätkä alueen sisäisessä liikkumisessa. Kaupunkipyöräpalvelua suunnitellaan osana joukkoliikennettä ja ehdotuksessa tämä periaate ei toteudu.

Mikäli Malmille, Tapanilaan, Puistolaan sekä Pukinmäkeen halutaan kaupunkipyöräasemat, tulee alueille rakentaa kunnollinen kaupunkipyöräverkosto. Neljä yksittäistä asemaa irrallaan muusta verkostosta eivät nosta kaupunkipyöräjärjestelmän palvelutasoa, eivätkä tuota juna-asemien ympärille toimivaa kaupunkipyöräverkostoa.

Vaikka MaTaPuPu-asemien yhteyteen sijoitettavien kaupunkipyöräasemien hankinta nähtäisiinkin toimivana ratkaisuna, ei niiden hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Lisähankintamahdollisuudet on jo käytetty eikä liikenneliikelaitoksella ole enää nykyisen kilpailutukseen perustuvan sopimuksen puitteissa mahdollisuutta hankkia lisää asemia.

Ehdotuksessa mainittu kustannustaso perustuu yrityksille tarjottuun mahdollisuuteen tilata omalle toimipisteelleen sijoitettava kaupunkipyöräasema. Tämä yrityksien kustantamien uusien asemien mahdollisuus on olemassa, mutta HKL:n ja Citybike Finland Oy:n sopimuksen laajentaminen nykyisestään ei hankintateknisesti valitettavasti ole toteutettavissa. Rinnakkaisen toisen toimittajan pyöräjärjestelmäkään ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä järjestelmänä toisi kaivattua palvelua käyttäjilleen.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2025.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Talousarvioaloite Kaupunkipyöräasemat MaTaPuPu-juna-asemien yhteyteen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi

Eeropekka Lehtinen , suunnittelija, puhelin: 09 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi