Liikenneliikelaitoksen hallinnon rakenteesta päättäminen

HEL 2019-003586
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 62 §

Liikenneliikelaitoksen hallinnon rakenteesta päättäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen (HKL) hallinnon rakenteen uudistaminen on tämän hetken käsityksen mukaan tulossa johtokunnan päätettäväksi kokoukseen 2.5.2019. Tavoitteena on uuden hallinnon rakenteen käyttöönotto kesäkuun alussa. Uudistuksen keskeisin tavoite on vahvistaa talous- ja henkilöstöasioiden johtamista, jotka on arvioitu HKL:n tulevaisuuden menestyksen kannalta keskeisimmiksi osa-alueiksi. Asiaa on käsitelty kevään aikana johtokunnassa informaatioasioissa useaan otteeseen. Parhaillaan on meneillään asiaan liittyvä YT-menettely. Johtokunnalle annetaan kokouksessa informaatio valmistelun etenemisestä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja , puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi