Hankesuunnitelma, Herttoniemen metroasema, peruskorjaus

HEL 2019-004402
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 69 §

Informaation Herttoniemen metroaseman peruskorjaushankkeen valmistelusta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista ja siten asema ja sen yhteydessä sijaitseva linja-autoterminaali ovat yleisilmeeltään vanhentuneet, huonokuntoiset ja epäsiistit. Asema tarvitsee huomattavampia korjaustoimenpiteitä lähivuosina aseman viihtyisyyden ja käytettävyyden kohentamiseksi. Metroaseman ympäristön kehittämispotentiaalin ja lähiseudun merkittävän lisä- ja muutosrakentamisen myötä peruskorjaushanketta on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa.

Herttoniemen metroaseman peruskorjaus olisi tarkoituksenmukaista yhdistää KYMP:n kanssa yhdessä suunniteltavaan ja toteutettavaan Herttoniemen metrokortteli –hankkeeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Herttoniemen metrokortteli –hankkeen tontinvarauksen asuntohanketta varten 5.11.2018, 178 §, siten, että tontti tultaisiin luovuttamaan laatu- ja hintakilpailulla pääosin sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.

Kaupunkiympäristölautakunnan on tarkoitus päättää tontinluovutusmenettelyn järjestämisestä ja alustavasta tarjouspyynnöstä kevään/kesän 2019 aikana niin, että syksyllä 2019 julkaistaan hankintailmoitus.

Metroaseman peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi kevään/kesän 2019 aikana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi