Hankinta, Microsoft-lisenssien lisätilaus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-004500
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Microsoft-lisenssien lisätilaus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tilata Microsoft O365 käyttöoikeuksia Atea Finland Oy:ltä. Tilauksen kokonaisarvo on enintään 90 000 € (alv. 0 %). Kustannukset maksetaan tililtä 486100, IT-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut, sisäinen tilaus 1483100010 ICT-tuki/Yleishallinto.

Päätöksen perustelut

KL-Kuntahankinnat ovat kilpailuttaneet Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynnin ja niihin liittyvät palvelut ajaksi 2018-2022 (sopimusnumero KLKH131).

Enrollment for Education (EES) -koulusopimus, joka on voimassa 1.3.2017 - 29.2.2020. Liittymäsopimusnumero on 86929458.

Päätös tullut nähtäväksi 17.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eemeli Paukkonen, ICT-suunnittelija , puhelin: 040 702 9718

eemeli.paukkonen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.