Investointisuunnitelma vuosille 2020-2029, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-004933
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 79 §

HKL:n alustava investointisuunnitelma vuosille 2020-2029

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saadun informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL on valmistellut alkuvuoden aikana HKL:n investointisuunnitelmaa vuosille 2020-2029. Alustava investointisuunnitelma esitellään kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 09 310 78455

minna.kivioja@hel.fi