Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2019-004956
3. / 3 §

Kaupunginhallituksen valtuustolle antama selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen valtuustolle 9.12.2020 antaman selvityksen vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2019 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2020. Tällöin valtuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Valtuusto on merkinnyt kaupunginhallituksen laatiman selvityksen tiedoksi kokouksessaan 9.12.2020. Kaupunginhallitus totesi valtuuston esityslistalla, että selvitykseen on koottu toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet arviointikertomuksessa esitettyjen toimenpidesuositusten ja
-kehotusten johdosta.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 09.12.2020 § 355

17.06.2020 Ehdotuksen mukaan

30.11.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi