Hallintomuotoselvitys ja ajankohtaiskatsaukset yhtiöittämisestä, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-005371
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 181 §

Hallintomuotoselvitys, Liikenneliikelaitos HKL

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n hallintomuotoselvitys valmistui kesäkuussa 2019. Selvityksessä esitetään HKL:n yhtiöittämistä yhtenä kokonaisuutena aikaisintaan 1.7.2020. Yhtiöittämistä on käsitelty kaupunginhallituksen aamukoulussa 3.10. ja sitä käsiteltäneen seuraavan kerran kaupunginhallituksen aamukoulussa 5.12.. Poliittisiin taustakeskusteluihin liittyen HKL:n johto on pyydettäessä ollut käytettävissä kaupunginvaltuustoryhmien kokouksissa. Osin yhtiöittämiskeskusteluun vaikuttavana on käynnissä myös marraskuun lopussa valmistuva seudullinen selvitys raideliikenteen toimintaedellytyksistä. Valmistelutilannetta selostetaan kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 10.10.2019 § 160

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

16.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 310 78455

minna.kivioja@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja , puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi