Aamukouluasia: Hallitusohjelma-analyysi

HEL 2019-006404
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 450 §

Aamukouluasia: Hallitusohjelma-analyysi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallitustunnustelija Antti Rinteen johdolla käydyt hallitusneuvottelut on saatu päätökseen ja neuvottelutulos hallitusohjelmaksi (Osaava ja osallistava Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta) julkistettiin 3.6.2019. Pormestari alustaa tulevan hallituksen ohjelmasta ja sen vaikutuksista Helsinkiin.

Hallitusohjelma-aineistot ovat ladattavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivustolta: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/sallistava-ja-osaava-suomi-sosiaalisesti-taloudellisesti-ja…(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi