Ajankohtaiskatsaus vuonna 2019, Stadion-säätiö sr

HEL 2019-006427
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 121 §

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat Stadion-säätiö sr:n toimitusjohtaja Ari Kuokkanen ja hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr:n tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut ja turismi.

Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki sekä keskeiset urheilujärjestöt. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Uudistuvan Olympiastadionin markkinointi- ja sponsorointiyhteistyön kumppanuuksien solmiminen jatkuu vuoden 2019 aikana. Rakennuttajan kanssa sovitusti tilat on mahdollista ottaa käyttöön 1.6.2020. Lopulliset vuokrasopimukset tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä. Kokous- ja liikuntapalveluiden myynti käynnistyy vaiheittain vuonna 2019-2020. Tilat otetaan käyttöön syyskuussa 2020 avautumisen jälkeen. Helsingin kaupungin liikuntaseurojen osalta tilavaraukset tehdään valmiiksi 31.1.2020 mennessä. Kokoustilojen myynti käynnistyy yhteistyössä Olympiastadionin ravintolapalvelutuottajan kanssa keväällä 2020 siten, että pääsääntöisesti kokoustoiminta käynnistyy syys-lokakuussa 2020 suurtapahtumien mahdollistaman aikataulun mukaisesti.

Suunnitelman mukaisesti Olympiastadionin on tavoitteena avautua elokuussa 2020 siten, että stadionin avautumista juhlistetaan avajaisviikoilla elo- ja syyskuussa 2020.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2019 säätiölle asetettu kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite on:

  • Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Ari Kuokkanen antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi