Hankesuunnitelma, Ruskeasuon raitiovaunuvarikkohanke

HEL 2019-006531
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 113 §

Informaatio Ruhan raitiotievarikon projektin hankesuunnitelmasta ja aikataulutilanteesta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saadun informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL ja Ruskeasuon varikkokiinteistö Oy ovat käynnistäneet Helsingin kaupunginhallituksen elokuussa 2018 hyväksymän raitiovaunuvarikkojen kehittämissuunnitelman mukaisesti Ruskeasuon raitiovaunuvarikon suunnittelun. Varikon hankesuunnittelu käynnistyi tammikuussa 2019 ja valmistuu kesäkuussa 2019. Suunnittelussa on käytetty kehittämissuunnitelman lähtötietoja tarvittavasta vaunu- ja kunnossapitotoimintojen toteuttamisesta. Hankesuunnittelu on tehty yhdessä vuorovaikutuksessa HSL:n, kaavoittajan sekä mm. Staran ja Ruskeasuon siirtolapuutarhan kanssa.

Hankesuunnittelussa on suunniteltu ratkaisu, jossa varikolle mahtuu 105 28-35 metriä pitkää raitiovaunua. Varikko on suunniteltu siten, että sinne voidaan ajaa enintään 45 metriä pitkillä raitiovaunuilla. Varikolla on 6 huoltopaikkaa joissa on monttu sekä kattotyötilat, pesulinja, pyöräsorvi sekä ratatyö- ja korjaustilat. Varikolle on suunniteltu varastotilat, sosiaalitilat sekä pysäköintitilat. Raitiovaunuvarikon katolle on suunniteltu bussisäilytysalue, johon mahtuu 202 bussia sekä bussien pesuhalli. Bussivarikon laajuus on kokonaisuudessa 11 korjauspaikka sekä 232 säilytyspaikkaa.

Hankkeen rakennussuunnittelu on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019 ja rakentaminen voi alkaa aikaisintaan kesällä 2020. Varikon on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Varikon toteuttaa Ruskeasuon varikkokiinteistö Oy. Kustannusarvio tällä hetkellä on 122 M€, joka on lähes sama kuin kehittämissuunnitelman kustannusarvio. Hankepäätöksen päätös etenee kiinteistöyhtiön hallituksen päätöksen jälkeen Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätettäväksi syksyllä 2019.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi