Sijaisen määrääminen kaupunginkanslian viestintäosaston viestintäyksikön päälliköille 1.6.2019 lähtien

HEL 2019-007129
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Sijaisten määrääminen kaupunginkanslian viestintäosaston viestintäyksiköiden päälliköille 1.6.2019 alkaen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, että viestintäosaston alla mainittujen yksiköiden päällikön estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Sisäinen viestintä, viestintäpäällikkö

 1. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö
 2. sijainen markkinoinnin markkinointipäällikkö
 3. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö

Ulkoinen viestintä, viestintäpäällikkö

 1. sijainen sisäisen viestinnän viestintäpäällikkö
 2. sijainen markkinoinnin markkinointipäällikkö
 3. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö

Sisällöntuotanto, viestintäpäällikkö

 1. sijainen markkinoinnin markkinointipäällikkö
 2. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö
 3. sijainen sisäisen viestinnän viestintäpäällikkö

Markkinointi, markkinointipäällikkö

 1. sijainen sisällöntuotannon viestintäpäällikkö
 2. sijainen ulkoisen viestinnän viestintäpäällikkö
 3. sijainen sisäisen viestinnän viestintäpäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön luvun 9 kohdan 4 mukaan osastopäällikkö päättää yksiköiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt sijaiset ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

Tämä päätös kumoaa viestintäjohtajan päätöksen 15.3.2019, § 13.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ami Hillberg, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 25023

ami.hillberg@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja