Tarkastuslautakunnalle vuonna 2019 informoitavat asiat

HEL 2019-007303
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 75 §

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toiminta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtajan esityksen yhtiön ajankohtaisista asioista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toiminta. Kokoukseen on kutsuttu yhtiön toimitusjohtaja esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi