Kokousajat, kaupunginvaltuusto 2020

HEL 2019-008664
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 252 §

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2020

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2020 seuraavasti:

nro
vko
päivä
klo
1
3
15.1.2020
18
kyselytunti
2
5
29.1.2020
18
3
7
12.2.2020
18
aloitekäsittely
4
9
26.2.2020
18
kyselytunti
5
11
11.3.2020
18
6
13
25.3.2020
18
kyselytunti
7
15
8.4.2020
18
8
17
22.4.2020
18
kyselytunti
9
19
6.5.2020
18
10
22
27.5.2020
18
aloitekäsittely
11
24
10.6.2020
18
12
25
17.6.2020
16
tilinpäätös
13
35
26.8.2020
18
14
37
9.9.2020
18
15
39
23.9.2020
18
kyselytunti
16
41
7.10.2020
18
aloitekäsittely
17
43
21.10.2020
18
18
45
4.11.2020
18
kyselytunti
19
46
11.11.2020
16
talousarvio
20
48
25.11.2020
18
talousarvio, aloitekäsittely
21
50
9.12.2020
16
 

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2020 seuraavasti:

nro vko päivä klo
1 3 15.1.2020 18 kyselytunti
2 5 29.1.2020 18
3 7 12.2.2020 18 aloitekäsittely
4 9 26.2.2020 18 kyselytunti
5 11 11.3.2020 18
6 13 25.3.2020 18 kyselytunti
7 15 8.4.2020 18
8 17 22.4.2020 18 kyselytunti
9 19 6.5.2020 18
10 22 27.5.2020 18 aloitekäsittely
11 24 10.6.2020 18
12 25 17.6.2020 16 tilinpäätös
13 35 26.8.2020 18
14 37 9.9.2020 18
15 39 23.9.2020 18 kyselytunti
16 41 7.10.2020 18 aloitekäsittely
17 43 21.10.2020 18
18 45 4.11.2020 18 kyselytunti
19 46 11.11.2020 16 talousarvio
20 48 25.11.2020 18 talousarvio, aloitekäsittely
21 50 9.12.2020 16

 

Sulje

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi