Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla, johtokunnan päätöksiin perustuvien sopimusten allekirjoittaminen

HEL 2019-009500
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 204 §

Johtokunnan päätöksiin perustuvien sopimusten allekirjoittaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, kumoten 19.9.2019 (150 §) tekemänsä päätöksen, että johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa kyseessä olevan yksikön johtaja sekä hallintopäällikkö tai henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 § 2 mom. mukaan toimielimen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.09.2019 § 150

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, kumoten 19.1.2006 (8 §) tekemänsä päätöksen, että johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa toimitusjohtaja ja varmentaa kyseessä olevan yksikön johtaja sekä hallintopäällikkö.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Katariina Laine, lakimies:

katariina.laine@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jenny Wihonen, lakimies, puhelin: 09 310 25370

jenny.wihonen@hel.fi