Ajankohtaiskatsaus vuonna 2019, Urheiluhallit Oy

HEL 2019-009812
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 82 §

Uima- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi uima- ja liikuntahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset.

Käsittely

Esteelliset: Juha Hakola
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Asian aikana kuultavina olivat uima- ja liikuntahallien toimitusjohtaja Pekka Laitinen sekä Urheiluhallit Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Juha Hakola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin yhtiömuotoinen uima- ja liikuntahallitoiminta koostuu Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylläpitämästä toiminnasta. Yhtiöiden toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiöt eivät jaa osinkoa.

Helsingin kaupungin omistusosuus Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:stä on 66,7 %, Urheiluhallit Oy:stä 51,3 % ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:stä 94,3 %.

Mäkelänrinteen uintikeskus Oy

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

  • Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  • Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla
  • Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta
  • Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Urheiluhallit Oy

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  • Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla
  • Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta
  • Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2019 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  • Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla
  • Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta
  • Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Uima- ja liikuntahallien toimitusjohtaja Pekka Laitinen antaa yhtiöitä koskevat suulliset ajankohtaiskatsaukset konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös Urheiluhallit Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Juha Hakola.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi