Aamukouluasia, HAM-selvitys

HEL 2019-009876
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 673 §

Aamukouluasia: Selvitys Helsingin taidemuseo HAMin tulevaisuudesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pormestari asetti 12.10.2018, § 145 Riitta Heinämaan selvityshenkilöksi laatimaan selvityksen Helsingin taidemuseon HAMin tulevaisuudesta. Selvityksen tavoitteena on kirkastaa kaupungin taidemuseon näyttelytoiminnan, Helsinki Biennaalin ja julkisen taiteen kokoelman rooli helsinkiläisessä taiteen ja kulttuurin kentässä sekä suhteessa kansainväliseen kenttään. Selvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet toimialajohtaja Tommi Laitio, kulttuurijohtaja Tuula Haavisto, museonjohtaja Maija Tanninen ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Selvityshenkilön toimeksiantona on tullut tuottaa ehdotuksia tulevaisuuden toimintakonseptista, organisaatiomallista, mahdollisista kumppanuusmalleista sekä tilasta. Selvitystyössä on kuultu taiteen ja kulttuurin kenttää, kaupungin relevantteja tahoja sekä HAMin henkilökuntaa. Osana selvitystä on tarkasteltu uusia sijaintivaihtoehtoja taidemuseon näyttelytoiminnalle.

Toimialajohtaja Tommi Laitio esittelee selvityksen ja etenemisvaihtoehtoja kokouksessa. Asiantuntijana osallistuu yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi