Varhaiskasvatusyksikön perustaminen, Fregatti-pph Kampinmalmi

HEL 2019-010705
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 91

Varhaiskasvatusyksikön perustaminen, Fregatti-perhepäivähoito Kampinmalmi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti perustaa varhaiskasvatusyksikkö Fregatti-perhepäivähoito Kampinmalmin 1.1.2020 alkaen.

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatusalue Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölön perhepäivähoidon ohjausalueesta muodostetaan kaksi perhepäivähoidon ohjausaluetta, jotka liitetään varhaiskasvatusyksikköön.

Perhepäivähoidon ohjaajan yksikköön kuuluu tällä hetkellä 9 ryhmäperhepäiväkotia ja 10 perhepäivä- ja kolmiperhepäivähoitajaa. Yksikössä on yhteensä 31 vakanssia.

Uusi perustettava varhaiskasvatusyksikkö on Fregatti-perhepäivähoito Kampinmalmi. Aloitusvaiheessa yksikössä on 26 vakanssia.

Varhaiskasvatusyksikön ja perhepäivähoidon johtajuuden/esimiehisyyden yhdistämisellä varmistetaan perhepäivähoidon yhteys alueen varhaiskasvatukseen ja varajohtajuuden toimivuus. Muutoksella pyritään varhaiskasvatuksen laadun parantamiseen ja edistämään kaveri päiväkoti toimintaa.

Henkilöstösuunnitelmaa ja muutosta on käsitelty työpaikkakokouksissa päiväkoti Fregatin henkilöstön kanssa 23.9.2019 ja perhepäivähoidon henkilöstön kanssa 3.10.2019.

Päätös tullut nähtäväksi 14.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 58389

kirsi.mustila@hel.fi

Päättäjä

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja