Toimielimen kokoonpanon muutos, kaupunginhallitus, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2019-012232
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 855 §

V 15.1.2020, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee Reetta Vanhasen varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Vesikansan ehdotuksesta esittää Reetta Vanhasta varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee ________ varajäseneksi (Fatim Diarran henkilökohtainen varajäsen) kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Kaisa Hernbergin (Vihr.) 5.6.2019 § 188 varajäseneksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 11.12.2019 § xx Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta, minkä johdosta hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa elinkeinojaostoon.

Hallintosäännön 2 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon valittavan henkilön tulee olla kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 813

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi