Piirijakojärjestelmän muutokset 1.1.2020 alkaen

HEL 2019-013151
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Piirijakojärjestelmän muutokset 1.1.2020 alkaen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti hyväksyä liitteissä kuvatut Helsingin kaupungin piirijakomuutokset siten, että muutokset tulevat voimaan 1.1.2020. Nämä muutokset tehdään kaikkiin aluejakokarttoihin sekä tietojärjestelmiin, missä piirijakojärjestelmää käytetään.

Päätöksen perustelut

Hallinnollisten piirijakojen muutos- ja korjausehdotukset 1.1.2019 jälkeen on kerätty oheisiin liitteisiin.

Liitteissä 1–4 on yksityiskohtaiset kartat aluejakomuutoksista.

Liitteessä 5 on selostettu muutokset ja niiden syyt sanallisesti.

Liitteessä 6 on muutosehdotusten sijaintikartta

Ehdotetut piirijaon muutokset ja korjaukset esitetään tulevan voimaan vuoden 2020 alusta ja ne päivitetään karttoihin ja tietojärjestelmiin.

Asiakkuusjohtaja päätti siirtää 1.6.2017 (§ 7) hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 12 kohdan toimivallan päättää asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista johtuvista ja muista korjausluonteisista hallinnollisen piirijaon muutoksista kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille.

Päätös tullut nähtäväksi 19.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kauko Kyöstiö, karttagraafikko, puhelin: 09 310 31918

kauko.kyostio@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Päättäjä

Heikki Laaksonen
kaupungingeodeetti