Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HEL 2020-000544
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 22 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen ehdotuksen kokouksen toiseksi viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi ja hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matka lippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.

HSL:n valmistelussa oleva lähijunaliikenteen kilpailutus tulee olemaan suurin yksittäinen tarjouskilpailu, mitä joukkoliikenteestä on Suomessa järjestetty ja ensimmäinen laatuaan junaliikenteessä. Tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe avattiin vuonna 2018 ja varsinainen tarjouskilpailu ratkaistaan toukokuussa 2020. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesällä 2021.

HSL:n joukkoliikenteen lippujen hinnoittelu muuttui 27.4.2019, kun uudet vyöhykkeet korvasivat kuntarajoihin perustuvat lippualueet vyöhykkeillä ABCD. Vyöhykeuudistuksen jälkeen touko–lokakuussa matkustajia oli 3,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 touko–lokakuussa. Vuonna 2019 kertalippuja myytiin lukumääräisesti vähemmän, mutta lipputulot pysyivät edellisvuoden tasolla. Kausilippujen euromääräinen myynti kasvoi 3,6 prosenttia ja vuorokausilippujen myyntitulot kasvoivat 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 201 milj. euroa (202 milj. euroa vuonna 2019).

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi