Talousarviomääräraha vuonna 2019, määrärahojen myöntäminen ja sitovien alakohtien sisäiset siirrot, kaupunginkanslia

HEL 2020-000776
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 105 §

Vuoden 2019 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2019 talousarviomäärärahoja seuraavasti:

Ta-kohta
 
 
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, Kn käytettäväksi
 
alakohtaan
 
euroa
8 01 02 06
Pasilan esirakentaminen
+3 500 000
8 01 02 07
Uudet projektialueet
+490 000
 
 
 
TA-kohta
 
 
8 03 02
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
 
alakohtaan
 
 
8 03 02 07
Uudet projektialueet
+3 400 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2019 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohdasta
 
 
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
 
euroa
 
 
 
alakohdasta
 
 
8 01 02 03
Kalasataman esirakentaminen
- 1 370 000
8 01 02 04
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen
- 900 000
8 01 02 05
Kuninkaankolmion esirakentaminen
- 750 000
8 01 02 06
Pasilan esirakentaminen
- 3 100 000
8 01 02 07
Uudet projektialueet esirakentaminen
- 500 000

Siirretään alakohtaan

8 01 02 01
Kamppi-Töölönlahti esirakentaminen
+ 120 000
8 01 02 02
Länsisataman esirakentaminen
+ 6 500 000
 
 
 
TA-kohta
 
 
8 03 02
Projektialueiden kadut
 
alakohdasta
 
 
8 03 02 02
Länsisatama
- 770 000
8 03 02 07
Kruunusillat
- 4 500 000

Siirretään alakohtaan

8 03 02 03
Kalasatama
+ 2 820 000
8 03 02 08
Uudet projektialueet
+ 2 450 000
 
 
 
TA-kohta
 
 
8 04 02
Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
 
euroa
 
 
 
alakohdasta
 
 
8 04 02 05
Pasilan puistot
- 110 000
8 04 02 06
Kuninkaankolmion puistot
- 120 000

Siirretään alakohtaan

8 04 02 01
Kamppi-Töölönlahden puistot
+ 230 000
 
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2019. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla alakohtien välisinä sisäisinä siirtoina. Vuonna 2020 toteutettaviin hankkeisiin on varauduttu talousarviossa.

Talousarviomäärärahojen myöntäminen

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 3.5 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 0,91 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä, koska mm. Ilmalan torin edellyttämä esirakentamistarve ei toteutunut vuonna 2019. Lisäksi Ratapihakortteleiden esirakentamisen toteuma alittaa suunnitellun määrärahavarauksen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa muiden projektialueiden esirakentamisen määrärahatarpeita. Myönnettäväksi esitetään talousarvion alakohtaan varattu määräraha 3,5 milj. euroa.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen selvityksiin ja edellyttämään esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 0,49 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytössä ylitysoikeutta 0,86 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 1,0 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan kattaa muiden projektialueiden esirakentamisen määrärahavajeita.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei ole vuoden 2019 talousarviossa osoitettu määrärahaa, mutta toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 0,04 milj. euroa. Vuoden 2019 määrärahan käyttö on 0,16 milj. euroa, jonka suuruuteen ei taloussuunnitteluvaiheessa oltu varauduttu. Käyttö koostuu makasiiniraunioiden tiilien hävityksestä ja tontin siivouksesta. Käytettävissä oleva määräraha ylittyy 0,12 milj. euroa, joka voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Länsisataman esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 8,07 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 1,7 milj. euroa. Arvioitu käyttö on 16,2 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 6,5 milj. euroa. Jätkäsaaren liikuntapuiston ja Atlantinsillan esirakentamiseen ei oltu taloussuunnitelmavaiheessa varauduttu toteutusta edellyttäneessä laajuudessa. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla.

Kalasataman esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 31,8 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 9,89 milj. euroa. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle Kalasataman esirakentamiseen 20,0 milj. euroa 26.8.2019. Kalasataman esirakentamisen arvioitu määrärahan käyttö vuonna 2019 on 26,5 milj. euroa Määrärahaa jää käyttämättä 15,3 milj. euroa. Verkkosaaren pohjoisosan vaativan esirakentamisurakan käynnistäminen edellytti poikkeuksellisen paljon erilaisia selvityksiä ennen urakkakyselyä ja siksi urakka käynnistyi vasta syyskaudella. Myös tiilisen kaasukellon vaipan puhdistus eteni suunniteltua hitaammin. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 3,1 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 8,75 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 11,0 milj. euroa, joka alittaa käytössä olevan määrärahan 0,9 milj. euroa. Koirasaarten esirakentamisurakka valmistui viimeistelytöitä lukuun ottamatta ja määrärahaa jäi käyttämättä. Käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kuninkaankolmion esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 0,66 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 0,32 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,25 milj. euroa, joka alittaa käytössä olevan määrärahan 0,75 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä, koska esirakentamishankkeista käynnistyi vain Kuninkaantammen lammenrannan urakka. Käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 3,5 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 0,91 milj. euroa. Määrärahan käyttö on 1,3 milj. euroa. Määrärahan käyttö alittaa suunnitellun määrärahavarauksen 3,1 milj. euroa, koska mm. Ilmalantorin edellyttämä esirakentamistarve ei toteutunut ja lisäksi Ratapihakortteleiden esirakentamisen toteuma alittaa suunnitellun määrärahavarauksen. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa muiden projektialueiden esirakentamisen määrärahavajeita.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen selvityksiin ja esirakentamiseen on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 0,49 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytössä ylitysoikeutta 0,86 milj. euroa. Määrärahan käyttö on 0,35 milj. euroa, joka koostuu uusien projektialueiden kaavavaiheen selvityksistä. Määrärahan käyttö alittaa varatun määrärahan 0,5 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla voidaan kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien määrärahavajeita.

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Länsisatamassa on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 17,2 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on ollut käytettävissä ylitysoikeutta 0,55 milj. euroa. Määrärahan käyttö on 16,9 milj. euroa, joka alittaa käytössä olevan määrärahan 0,84 milj. euroa. Telakkarannan katujen pohjaolosuhteissa ilmenneet muutokset ovat hidastaneet toteutusta ja määrärahaa jää käyttämättä. Käyttämättä jäävästä määrärahasta osalla voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien määrärahavajeita.

Kalasatamaan on talousarviossa osoitettu 12,90 milj. euroa. Ylitykset koostuvat useista kohteista, joista merkittävimmät ovat Kalasataman keskuksen sopimusvelvoitteet sekä asunto- ja toimitilatuotannon edellyttämät kohteet Koksikatu-Vilhovuorenkadun jatke, Työpajanpiha ja Tukkutorikuja. Määrärahan käyttö on 15,72 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 2,82 milj. euroa ja se on mahdollista kattaa Projektialueiden katujen projektialuekohtaisilla sisäisillä määrärahasiirroilla.

Kruunusiltoihin on talousarviossa osoitettu 3,4 milj. euroa ja toimialalla on käytössä ylitysoikeutta 1,625 milj. euroa. Kruunusiltojen toteutustavaksi on valittu allianssimalli, johon kuuluu myös katujen suunnittelu. Allianssiurakoitsija kilpailutettiin ja varsinainen urakka käynnistyi loppuvuodesta katujen suunnittelulla. Määrärahaa jää käyttämättä 4,5 milj. euroa, jolla voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien määrärahavajeita.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen kohtaan ei vuoden 2019 talousarviossa ollut osoitettu määrärahaa. Edellisenä vuonna aloitettuja hankkeita kuten Koivusaari ja Tankovainion alue on jatkettu. Arvioitu toteuma on 2,45 milj. euroa, joka on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtaisilla käyttämättä jäävillä määrärahoilla.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahti puistojen toteutukseen oli talousarviossa vuodelle 2019 osoitettu vuodelle 1,4 milj. euroa. Makasiinipuiston ja Kansalaistorin puistosuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2017 ja sen kustannusarvio oli 7,7 milj. euroa. Kohteesta laaditun tarkentuneen rakennussuunnitelman kustannusarvio on 9,0 milj. euroa ja urakkavaiheen kustannusarvio on 11,4 milj. euroa, jossa urakka on 9,4 milj. euroa ja lisäksi rakennuttamis- sekä lisä- ja muutostyövarausta 2,0 milj. euroa. Makasiinipuiston osuus on 5,7 milj. euroa, josta vuonna 2018 maksettiin 4,7 milj. euroa. Urakan aikana on tullut poikkeuksellisen paljon lisä- ja muutostöitä, johtuen mm. ennakoitua haastavimmista pohjaolosuhteista. Lisäksi pilaantuneita maa-alueita oli arvioitua enemmän. Makasiinipuiston toteuttamiskustannukset ovat 2,5 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan talousarviomäärärahan 1,1 milj. eurolla.

Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 4,0 milj. euroa. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta on 26.11.2019 § 606 esittänyt siirrettäväksi Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin Kalasataman esirakentamisesta 2,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 0,91 milj. euroa, jolla voidaan kattaa Kamppi-Töölönlahden puistojen määrärahan ylitystä.

Pasilan puistoihin on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 0,17 milj. euroa. Käyttämättä jää 0,12 milj. euroa. Käyttämättä jäävää määrärahaa voidaan käyttää Kamppi-Töölönlahden puistojen määrärahan ylityksen kattamiseen.

Kuninkaankolmion puistoihin on vuoden 2019 talousarviossa osoitettu 0,85 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä 0,14 milj. euroa, josta osa voidaan käyttää Kamppi-Töölönlahden puistojen määrärahan ylityksen kattamiseen. Määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden siirtymisen vuoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.