Tulosbudjetti vuonna 2020, kaupunginkanslian viestintäosasto

HEL 2020-001014
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Kaupunginkanslian viestintäosaston vuoden 2020 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 20.12.2019, § 273, vahvistaa viestintäosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2020 liitteen mukaisina.

Päätös tullut nähtäväksi 14.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja