Kuljettajien työvuorojen jakoperusteet ulkomailla

HEL 2020-001388
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 23 §

Kuljettajien työvuorojen jakoperusteet ulkomailla

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Työvuorosuunnittelun kehittämiseksi HKL on selvittänyt erilaisia ulkomailla käytössä olevia tapoja jakaa kuljettajien työvuorot.

Asiasta annetaan tarkempi esittely kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi