Nimeämispyyntö, Uudenmaan Digituen yhteistyöverkosto, Uudenmaan liitto

HEL 2020-001452
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Helsingin kaupungin yhteyshenkilön nimeäminen Uudenmaan Digituen yhteistyöverkostoon

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti nimetä kaupunginkanslian viestintäosaston vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantasen Helsingin kaupungin yhteyshenkilöksi Uudenmaan liiton koordinoimaan digituen yhteistyöverkostoon.

Yhteistyöverkoston jäsen toimii linkkinä kaupungin ja maakunnallisen hankkeen välillä. Vuorovaikutuspäällikkö on kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikön koordinoiman digiosaamisen projektiryhmän puheenjohtaja.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu Uudenmaan liiton 4.2.2020 Helsingin kaupungille lähettämään nimeämispyyntöön, mikä on tämän päätöksen liitteenä.

Päätös tullut nähtäväksi 11.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25803

heli.k.rantanen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja