Valtuustoaloite, Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantaminen

HEL 2020-001934
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 67 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Vuosaaren metroaseman ilmanvaihdon parantamiseksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, että HKL selvittää mahdollisuuksia parantaa ilmanvaihtoa ja jäähdytystä Vuosaaren metroasemalla.

Vuosaaren metroasemalla on käynnissä projekti, jossa tehostetaan aseman ilmanvaihtoa savunpoistoluukkujen ja liukuovien ohjauksien parantamisen avulla.

Savunpoistoluukuissa ei ole puhaltimia, joten laiturialueen ilmanvaihto perustuu painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Laiturialueen lämpötilavalvontaa varten asennetaan anturit.

Lämpötilan noustessa yli asetetun rajan, avataan ilmanpoistoa varten laiturialueen yläosan ja portaikon savunpoistoluukut. Asemalle lisättävän sadeanturin avulla järjestelmä sulkee luukut vesisateen ajaksi.

Näillä toimilla HKL pyrkii tehostamaan Vuosaaren metroaseman ilmanvaihtoa ja näin viilentämään asemaa lämpöisinä päivinä.

Aurinkoenergian hyödyntämisen toteutettavuuden selvittäminen Vuosaaren metroaseman osalta vaatii selvityksen lisäämistä HKL:n investointiohjelmaan.

HKL:n vuoden 2020 tai 2021 talousarvioissa ei olla tähän varauduttu.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi