Äänestysaluejaon muuttamisesta ilmoittaminen

HEL 2020-003128
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 326 §

V 10.6.2020, Äänestysaluejaon muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 ja 25.4.2018 muuttaman äänestysaluejaon seuraavasti:

3A
Kaartinkaupungin kaupunginosa sekä Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 07134–07136 sekä Kaivopuiston kaupunginosa.

5B
Punavuoren kaupunginosan Punavuoren osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

7A
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta korttelia 07126.

7B
Ullanlinnan kaupunginosan Ullanlinnan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 07126 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 07134–07136 sekä Ulkosaarten kaupunginosan Länsisaarten osa-alue.

10A
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 10289 ja 10291.

10B
Sörnäisten kaupunginosan Vilhonvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 10289 ja 10291 sekä pienalueet 2 ja 3.

10C
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalue 5 sekä Sörnäisten kaupunginosan Sompasaaren osa-alue sekä Sörnäisten kaupunginosan Hanasaaren osa-alue.

11B
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 3.

11C
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 11314, 11315, 11320, 11323–11327 ja 11385 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 11305, 11312 ja 11318.

11D
Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

11E
Kallion kaupunginosan Linjojen osa-alueen pienalueen 2 kortteli 11318 sekä Kallion kaupunginosan Torkkelinmäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 11328, 11329, 11331, 11340 ja 11343.

14A
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 14473, 14477, 14478 ja 14486 sekä pienalueen 3 korttelit 14485, 14523 ja 14525 sekä pienalue 6.

14B
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 14473, 14477, 14478, 14486 ja 14487 sekä pienalue 5.

14C
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 14485, 14492, 14494, 14499, 14500, 14518, 14523 ja 14525.

14D
Taka-Töölön kaupunginosan Taka-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortteli 14487 sekä pienalueen 3 korttelit 14492, 14494, 14499, 14500 ja 14518 sekä pienalue 4.

15A
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueet 1, 2 ja 3 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalue 2.

15B
Meilahden kaupunginosan Meilahden osa-alueen pienalueen 4 korttelit 15610–15612, 15614 ja 15616 sekä Meilahden kaupunginosan Pikku Huopalahden osa-alueen pienalue 1 sekä Laakson kaupunginosan Laakson osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663 ja 21665 sekä pienalue 2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alue.

24A
Kumpulan kaupunginosan Kumpulan osa-alue.

25A
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalueet 1 ja 2 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 25953 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalueen 6 korttelit 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

25B
Käpylän kaupunginosan Käpylän osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 kortteli 25953 sekä pienalueen 5 korttelit 25801, 25814, 25815, 25825–25828, 25840, 25842 ja 25881 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 25001, 25002, 25810, 25819, 25820 ja 25822.

30A
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 30001–30005, 30016–30018, 30039 ja 30045.

30B
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalueen 2 korttelit 30049 ja 30050 sekä pienalueen 3 korttelit 30048 ja 30053 sekä pienalueen 4 korttelit 30001–30005, 30016–30018, 30039 ja 30045 sekä Munkkiniemen kaupunginosan Kuusisaaren osa-alue sekä Munkkiniemen kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä Lauttasaaren kaupunginosan Lehtisaaren osa-alueen pienalue 2.

30C
Munkkiniemen kaupunginosan Vanhan Munkkiniemen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 30049 ja 30050 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 30048 ja 30053.

33A
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 2.

33B
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 33202–33204.

33C
Kaarelan kaupunginosan Kannelmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 33119–33121, 33125–33127, 33129 ja 33164 sekä pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 33202–33204 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalue 1.

34C
Pakilan kaupunginosan Itä-Pakilan osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Tuomarinkartanon osa-alue.

35B
Tuomarinkylän kaupunginosan Paloheinän osa-alueen pienalueen 1 korttelit 35013–35018, 35020–35024, 35056, 35059, 35060, 35062–35064, 35069 ja 35093 sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Torpparinmäen osa-alue sekä Tuomarinkylän kaupunginosan Haltialan osa-alue.

36A
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 2 sekä Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kaupunginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 36175–36177 ja 38323.

36B
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 36241.

36C
Viikin kaupunginosan Latokartanon osa-alueen pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 36205, 36222, 36223, 36225, 36227–36232 ja 36241 sekä pienalue 4.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinrannan osa-alueen pienalue 1 sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

38B
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 38012–38016, 38018, 38137, 38242 ja 38317.

38C
Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 38012–38016, 38018 ja 38242 sekä pienalueet 2 ja 4.

40A
Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 40010 sekä pienalue 5 lukuun ottamatta kortteleita 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä pienalue 6.

40C
Tapaninkylän ja Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Suutarilan kaupunginosan Siltamäen osa-alueen pienalueen 5 korttelit 40176, 40178, 40179, 40227 ja 40228 sekä Suutarilan kaupunginosan Töyrynummen osa-alueen pienalue 4.

42A
Mustikkamaa-Korkeasaaren kaupunginosa sekä Kulosaaren kaupunginosa sekä Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 5.

43A
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 1.

43B
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalueet 2, 3 ja 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalue 4 sekä Vartiokylän kaupunginosan Roihupellon osa-alue.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43217, 43219–43223 sekä pienalueen 2 korttelit 43201–43204 sekä pienalue 3.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43217, 43219–43223 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201–43204 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43242, 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43242, 43244–43269, 43276 ja 43282.

45D
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 1 sekä Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 5 korttelit 45063, 45069, 45180 ja 45560–45562 sekä Vartiokylän kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 2 korttelit 45050–45053 sekä pienalue 3.

45H
Vartiokylän kaupunginosan Marjaniemen osa-alue sekä Vartiokylän kaupunginosan Itäkeskuksen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 45050–45053.

46A
Pitäjänmäen kaupunginosan Talin osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 46021 ja 46074.

46B
Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä pienalueet 2 ja 3.

46C
Pitäjänmäen kaupunginosan Pajamäen osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Reimarlan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46099, 46100, 46110, 46117, 46118, 46123, 46162 ja 46164 sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Marttilan osa-alue sekä Pitäjänmäen kaupunginosan Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 46021 ja 46074 sekä pienalueet 2 ja 3.

47A
Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47B
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 1 kortteli 47024 sekä pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 47021, 47022, 47030–47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47064–47066 sekä pienalue 3.

47C
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta korttelia 47024 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kivikon osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47064–47066.

47D
Vartiokylän kaupunginosan Myllypuron osa-alueen pienalueen 6 korttelit 45583–45585 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 47001–47008 ja 47082 sekä pienalue 3 sekä Mellunkylän kaupunginosan Kurkimäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 47051, 47295–47300, 47305 ja 47306.

47E
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 47031, 47032, 47034 ja 47083 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta kortteleita 47307–47310 ja 47340.

47F
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalueen 6 korttelit 47021, 47022 ja 47030 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 2 sekä pienalueen 3 korttelit 47307–47310 ja 47340.

47G
Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47001–47008 ja 47082 sekä Mellunkylän kaupunginosan Vesalan osa-alueen pienalue 4 sekä Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 47252, 47259 ja 47271.

47H
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 ja 47335.

47J
Mellunkylän kaupunginosan Mellunmäen osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 47200, 47201, 47203–47208, 47211, 47225, 47228, 47230, 47231, 47311, 47320–47330 ja 47335 sekä pienalueen 2 korttelit 47252, 47259 ja 47271 sekä pienalue 3.

49A
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueen 2 kortteli 49076 sekä pienalue 3 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1.

49B
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 49074 ja 49076 sekä pienalue 7 lukuun ottamatta kortteleita 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 1 sekä Santahaminan kaupunginosa sekä Ulkosaarten kaupunginosan Itäsaarten osa-alue.

49C
Vartiosaaren kaupunginosa sekä Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 1 korttelit 49011, 49012 ja 49030 sekä pienalueet 4 ja 5 sekä pienalueen 6 korttelit 49100–49102.

49D
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 6 lukuun ottamatta kortteleita 49100–49102 sekä Laajasalon kaupunginosan Jollaksen osa-alue sekä Laajasalon kaupunginosan Hevossalmen osa-alueen pienalue 2 sekä Villingin kaupunginosa.

49E
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueen 2 kortteli 49074 sekä pienalueen 7 korttelit 49046 ja 49047 sekä Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alue.

52A
Suomenlinnan kaupunginosa.

54A
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä pienalueet 2, 3 ja 4.

54B
Vuosaaren kaupunginosan Meri-Rastilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54211, 54212, 54214–54216, 54218 ja 54219 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54008–54010.

54C
Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueet 2 ja 3 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalueen 3 korttelit 54272–54281, 54297 ja 54298.

54E
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 8 kortteli 54012 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 54033 ja 54034 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 54008–54010.

54F
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 1 sekä pienalue 4 lukuun ottamatta korttelia 54180 sekä pienalue 9 lukuun ottamatta korttelia 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Nordsjön kartanon osa-alue.

54G
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 2 korttelit 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä pienalue 6 sekä pienalue 8 lukuun ottamatta korttelia 54012 sekä pienalueen 9 kortteli 54072 sekä Vuosaaren kaupunginosan Rastilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54033 ja 54034.

54H
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 54060, 54061, 54065–54071 ja 54073 sekä Vuosaaren kaupunginosan Niinisaaren osa-alue sekä Vuosaaren kaupunginosan Mustavuoren osa-alue.

55A
Östersundomin kaupunginosa sekä Salmenkallion kaupunginosa sekä Talosaaren kaupunginosa sekä Karhusaaren kaupunginosa sekä Ultunan kaupunginosa.

Samalla kaupunginvaltuusto muodostaa uudet äänestysalueet 10D, 43C ja 54J (liitteet 6, 16, 21 ja 22). Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

10D
Sörnäisten kaupunginosan Kalasataman osa-alueen pienalueet 1, 2, 3 ja 4 sekä Sörnäisten ja Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alue.

43C
Herttoniemen kaupunginosan Länsi-Herttoniemen osa-alueen pienalue 6 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43055, 43056, 43060, 43064, 43069, 43078 ja 43080 sekä pienalue 2.

54J
Vuosaaren kaupunginosan Keski-Vuosaaren osa-alueen pienalueen 4 kortteli 54180 sekä Vuosaaren kaupunginosan Kallahden osa-alueen pienalueen 1 korttelit 54123, 54124, 54181 ja 54182 sekä Vuosaaren kaupunginosan Aurinkolahden osa-alueen pienalue 1 sekä pienalueen 3 korttelit 54270, 54271 ja 54296.

Samalla kaupunginvaltuusto tekee äänestysaluejakokarttaan liitteen 2 mukaiset teknisluonteiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää kaupunginvaltuusto, ja äänestysalueiden äänestyspaikoista päättää kaupunginhallitus.

Vaalilain 8 §:n mukaan päätös äänestysalueista on tehtävä viimeistään voimaantuloa edeltävän vuoden elokuussa, jotta päätöksen mukainen äänestysaluejako olisi voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan seuraavan vuoden alussa tai sen jälkeen. Muutokset äänestysaluejaossa on ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 31.8.2020, jotta muutokset olisivat voimassa seuraavissa lakisääteisissä vaaleissa.

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan 18.4.2021. Vaalilain mukaan kaupunginvaltuusto määrää myös mihin äänestysalueeseen kuuluvat henkilöt, joita ei ole väestörekisterijärjestelmässä merkitty mihinkään äänestysalueeseen.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Helsingin äänestysaluejaon 27.4.2005 sekä muuttanut sitä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013, 30.3.2016 ja 25.4.2018. Helsinki on jaettu 169 äänestysalueeseen. Äänestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta, ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla. Muutoksen seurauksena äänestysalueita tulee olemaan 166, mutta Kalasataman, Kruunuvuorenrannan ja Jätkäsaaren rakentamisen johdosta äänestysalueiden lukumäärä tulee lähivuosina lisääntymään useilla uusilla äänestysalueilla.

Esityksessä on saman kaupunginosan sisällä pyritty tasaamaan äänestäjämäärältään eri kokoisia äänestysalueita. Esityksessä on pyritty siihen, että kaupunginosittaisia rajoja ei tarpeettomasti ylitetä. Nykyiset äänestysalueet ja esitykset äänestysalueiden muutoksista ilmenevät koko Helsingin kartasta (liite 1) ja alueittaisista kartoista (liitteet 3–22).

Uutta äänestysaluejakoa valmisteltaessa on otettu huomioon seuraavat Helsingin väestön kehityksen ja rakentamisen ennusteet: kaavoituksen tulevaisuuden tilanne ja suunnitelmat alueittain, kaupunkiympäristön toimialan rakentamisen ja asuntotuotannon käynnistyvät hankkeet, kaupunginkanslian asumisen suunnitelmat sekä kaupunkitutkimuksen tutkimukset ja tilastot.

Äänestysalueiden rajoja muutetaan useassa kaupunginosassa. Ehdotettavat muutokset on esitelty seuraavassa aluekokonaisuuksina.

Eteläisessä kantakaupungissa äänestysalueiden rajoja selkeytetään ja yhdistetään neljä äänioikeutettujen määrältään pientä äänestysaluetta kolmeksi. Suomenlinnan äänestysaluetta muutetaan noudattamaan olemassa olevia pienalueiden rajoja äänestysalueiden 7B ja 52A välillä, liitteet 3 ja 4.

Kallion alueella on useita äänioikeutettujen määrältään pientä äänestysaluetta. Alueen kuudesta äänestysalueesta muodostetaan viisi äänestysaluetta rajoja siirtämällä. Merihaan ja Sörnäisten äänestysalueisiin tehdään pieniä muutoksia, jotta alueiden rajat noudattaisivat olemassa olevia pienaluerajoja, liite 5.

Kalasataman alue kasvaa ja on tarpeen perustaa uusi äänestysalue sinne. Uusi äänestysalue 10D kattaa Kalasataman alueen metroasemasta pohjoiseen ja osan Suvilahden alueesta, liite 6.

Viikin, Viikinmäen, Pihlajiston ja Pihlajamäen alueella äänestysalueiden rajoja muutetaan äänioikeutettujen määrien tasaamiseksi. Muutoksia tulee Viikin, Viikinmäen ja Pihlajamäen äänestysalueilla, liite 7.

Taka-Töölön äänestysalueita muutetaan selkiyttämällä äänestysalueiden rajoja, liite 8.

Meilahdessa äänestysalueiden välisiä rajoja selkiytetään. Samalla äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasaantuvat, liite 9.

Munkkivuoressa kolmen äänestysalueen välisiä rajoja muutetaan, jotta äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasaantuvat, liite 10.

Pitäjänmäen alueen täydennysrakentamisen vuoksi on tarpeen muuttaa äänestysalueiden rajoja, jotta äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasaantuvat, liite 11.

Kannelmäessä äänestysalueiden rajoja selkeytetään ja erikokoisten äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät tasataan, jolloin neljästä äänestysalueesta muodostuu kolme, liite 12.

Käpylässä muutetaan äänestysalueiden rajoja äänioikeutettujen määrien tasaamiseksi, liite 13.

Itä-Pakilan äänestysalueen rajaa muutetaan siten, että se kulkee Tuusulanväylän suuntaisesti. Tarkoituksena on lyhentää äänestäjien matkaa äänestyspaikalle, liite 14.

Siltamäen alueelle on rakennettu uusia asuntoja ja on tarpeen tarkistaa äänestysalueiden rajoja, jotta äänioikeutettujen määrät alueiden välillä tasaantuvat, liite 15.

Herttoniemen suuralueelle on rakennettu ja tullaan lähivuosina rakentamaan merkittävästi lisää asuntoja. Tämän vuoksi äänestysalueiden rajoja muutetaan ja perustetaan uusi äänestysalue 43C Herttoniemen metroaseman ympäristöön. Tässä tarkastelussa Herttoniemen suuralueeseen kuuluvat Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, Herttoniemenranta, Roihuvuori ja Tammisalo, liite 16.

Itäkeskuksen alueella yhdistetään kolme äänestysaluetta kahdeksi äänestysalueeksi, koska yhden äänestysalueen äänioikeutettujen määrä on hyvin pieni ja äänestysalueiden äänioikeutettujen määrät samalla tasaantuvat, liite 17.

Laajasalon alue muuttuu uusien asuinalueiden rakentumisen myötä. Äänestysalueiden rajoja tarkistetaan, jotta äänioikeutettujen määrät kaupunginosan äänestysalueilla tasaantuvat. Santahaminan saaren äänioikeutettujen määrältä poikkeuksellisen pieni äänestysalue yhdistetään Laajasaloon, koska Santahaminassa on useissa vaaleissa jouduttu turvautumaan erityisjärjestelyihin vaalisalaisuuden säilyttämiseksi, liitteet 18 ja 19.

Mellunkylän suuralueen äänestysalueet muutetaan siten, että suuralueen äänestysalueilla tarkistetaan alueiden rajoja huomioon ottaen kaupunginosien osa-alueet. Mellunkylän suuralueeseen kuuluvat Kontula, Kivikko, Kurkimäki, Vesala ja Mellunmäki. Mellunkylän suuralueen äänestysalueista muodostetaan rajamuutoksin kymmenestä äänestysalueesta yhdeksän äänestysaluetta, liite 20.

Vuosaaren alueen väestömäärä on kasvanut ja äänestysalueiden rajoja tulee tarkistaa, jotta äänioikeutettujen määrältään suuriksi kasvaneiden äänestysalueiden koko saadaan tasattua. Vuosaaren äänestysalueiden rajoja tarkistetaan useissa kohdissa. Rajojen muuttamisen lisäksi Vuosaareen muodostetaan uusi äänestysalue alueelle, jonka äänioikeutettujen määrä rakentamisen johdosta kasvaa. Uusi äänestysalue 54J muodostetaan Vuotien eteläpuolelle Kahvikorttelien ympäristöön, liitteet 21 ja 22.

Uudessa äänestysaluejaossa on otettu huomioon uudet kasvavat alueet. Uudet äänestysalueet muodostetaan Kalasatamaan (äänestysalue 10D), Herttoniemeen (äänestysalue 43C) ja Vuosaareen (äänestysalue 54J). Muutosesitykset ilmenevät liitteistä 6, 16, 21 ja 22 sekä esitysehdotuksesta.

Esitettävien äänestysaluerajojen muutosten ja uusien äänestysalueiden muodostamisen lisäksi tehdään äänestysaluejaossa teknisluonteisia korjauksia. Tekniset korjaukset ovat muutoksia, joita kaupungin kiinteistökarttaan on tehty ja jotka tulee päivittää äänestysaluejakokarttaan. Kyse on alueiden rakentamiseen liittyvistä kaupunginosa-, osa- ja pienalueiden rajojen siirroista, kuten Jätkäsaaren ja Hernesaaren eteläpuoleisella merialueella. Osin siirrot ovat pieniä. Näin on esimerkiksi Maunulan kaupunginosan Pirkkolan osa-alueella, jossa pienalue on siirtynyt mukailemaan tulevaa Raide-Jokerin linjausta. Esityksen teknisluonteiset korjaukset ilmenevät liitteestä 2 ja karttaliitteistä (liitteet 1, 3–22) erillisinä katkoviivamerkintöinä.

Henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta kuuluvat äänestysalueeseen 90A, ja henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla (ns. ulkosuomalaiset) kuuluvat äänestysalueeseen 90B.

Esityksessä äänestysaluejaon muuttamisesta esitetään kolmen uuden äänestysalueen muodostamista ja äänestysaluerajojen muokkausta siten, että muutosten jälkeen Helsingissä on 166 äänestysaluetta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi