Hankesuunnitelma, Raide-Jokeri, raitiovaunukalusto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

HEL 2020-003201
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 96 §

Raide-Jokerin raitiovaunukalusto, hankesuunnitelman muuttaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Esitys

Esittelijä poisti asian listalta.

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Marko Tuomela, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35735

marko.tuomela@hel.fi