Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

HEL 2020-003589
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 298 §

Aamukouluasia: ajankohtaiset edunvalvontakysymykset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla oli yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuuston 27.9.2019 § 321 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan Helsinki vahvistaa kansallista edunvalvontaansa. Hallitusohjelmassa on useita hankkeita, joiden toimeenpanon osalta kaupungin on tehtävä aktiivista edunvalvontaa. COVID-19 -epidemian terveydellisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin varautuminen korostaa kaupungin edunvalvonnan merkitystä.

Pormestari antaa kokouksessa katsauksen ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Asiantuntijana osallistuvat toimialajohtaja Juha Jolkkonen, rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja yhteysjohtaja Inga Nyholm.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi