Tonttivaraus, ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, korttelin 54086 kehittäminen, Vuosaari

HEL 2020-003636
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 615 §

Kilpailullisen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn järjestäminen korttelin 54086 ja sitä ympäröivän puistoalueen kehittämiseksi (Vuosaari, kortteli 54086)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Mikko Aho: Asia poistetaan esityslistalta.

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Jussi Ukkonen, arkkitehti, puhelin: 09 310 20516

jussi.ukkonen@hel.fi