Hankesuunnitelma, Laajasalon varikko

HEL 2020-003858
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 107 §

Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation Laajasalon raitiovaunuvarikkohankkeen valmistelusta.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Laajasalon raitiovaunuvarikon rakentaminen liittyy Kruunusillat-hankkeeseen. Varikon sijoittaminen Laajasaloon on tarkoituksenmukaista Kruunusiltojen raitiolinjojen kustannustehokkaalle ja toimintavarmalle liikennöinnille. Varikko on suunniteltu rakennettavan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena hybridikorttelina (Ratikkakortteli), joka koostuu varikon lisäksi pysäköintilaitoksesta sekä varikon ympärille ja päälle rakennettavista asuntokortteleista, niiden piha-alueista ja yleisistä alueista.

Hybridikorttelista järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Scapes-nimisen ehdotuksen tehnyt Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Ratikkakorttelin hankesuunnitelmaa on kehitetty voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 3.3.2020, 118 §, Ratikkakorttelin kumppanuuskaavoituksena laaditun asemakaavaehdotuksen ja asetti sen nähtäväksi. Kaavaratkaisu tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2020.

Raitiovaunuvarikko sijoittuu Reposalmentien varrelle Laajasalon keskusta-alueen palveluiden läheisyyteen. Varikko sijaitsee lähellä Laajasalon päätepysäkkejä. Varikon suunniteltu kapasiteetti riittää alkuvaiheessa Laajasalon linjojen koko vaunutarpeeseen.

Laajasalon varikon tulee olla otettuna käyttöön ennen Kruunusiltojen valmistumista, jotta kaupallinen liikenne voidaan aloittaa suunnitellusti vuoden 2027 alkupuolella. Alustavasti Laajasalon varikolle pitää voida vastaanottaa uuden linjaston vaunuja syksystä 2025 lähtien.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi