Kokousajat, kaupunginvaltuusto 2021

HEL 2020-006980
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 220 §

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavasti:

nro
vko
päivä
klo
1
3
20.1.2021
18
kyselytunti
2
5
3.2.2021
18
3
7
17.2.2021
18
aloitekäsittely
4
9
3.3.2021
18
kyselytunti
5
11
17.3.2021
18
6
13
31.3.2021
18
kyselytunti
7
16
21.4.2021
18
8
18
5.5.2021
18
kyselytunti
9
20
19.5.2021
18
aloitekäsittely
10
22
1.6.2021
18
 
11
24
16.6.2021
18
12
25
23.6.2021
16
tilinpäätös
13
34
25.8.2021
18
14
36
8.9.2021
18
kyselytunti
15
38
22.9.2021
18
 
16
40
6.10.2021
18
aloitekäsittely
17
42
20.10.2021
18
kyselytunti
18
44
3.11.2021
18
 
19
45
10.11.2021
16
talousarvio
20
47
24.11.2021
18
talousarvio, aloitekäsittely
21
49
8.12.2021
16
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi