Tonttivaraus / aluevaraus, konseptikilpailu, Kolera-allas, Olympiaterminaali, Eteläranta, Laivasillankatu

HEL 2020-007033
4. / 174 §

Eteläsataman Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun kilpailuohjelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan kilpailuohjelman ”Eteläsataman Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu”.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan päättämään kilpailuohjelman vähäisistä tarkistuksista, muutoksista, mahdollisista lisäehdoista, pidentämään tarvittaessa kilpailun määräaikoja, hyväksymään tuomariston lopullisen kokoonpanon sekä päättämään kilpailun käynnistämisestä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Marjaana Yläjääski. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Päätösehdotuksen kohta 1 muutetaan muotoon:

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kilpailuohjelman ”Eteläsataman Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu”, kuitenkin ilman tonttien osto-oikeutta

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lisätään päätösehdotuksen kohtaan 1:

ja alentamalla uusien rakennusten, rakennusosien ja laitteiden ylimmäksi sallituksi korkeusasemaksi pääasiassa + 16.0 koko suunnittelualueella.

Kannattaja: Noora Laak

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotuksen kohta 1 muutetaan muotoon: Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kilpailuohjelman ”Eteläsataman Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu”, kuitenkin ilman tonttien osto-oikeutta

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 4
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotuksen kohtaan 1: ja alentamalla uusien rakennusten, rakennusosien ja laitteiden ylimmäksi sallituksi korkeusasemaksi pääasiassa + 16.0 koko suunnittelualueella.

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-2.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Päätösehdotuksen kohta 1 muutetaan muotoon: Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kilpailuohjelman ”Eteläsataman Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu”, kuitenkin ilman tonttien osto-oikeutta ja alentamalla uusien rakennusten, rakennusosien ja laitteiden ylimmäksi sallituksi korkeusasemaksi pääasiassa + 16.0 koko suunnittelualueella.

Jäsen Valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lovén, Jape Ei valtuustoryhmää
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Särelä, Mikko Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laak, Noora Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Ei valtuustoryhmää 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0

Äänestys 2

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Päätösehdotuksen kohta 1 muutetaan muotoon: Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kilpailuohjelman ”Eteläsataman Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu”, kuitenkin ilman tonttien osto-oikeutta

Jäsen Valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Särelä, Mikko Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Laak, Noora Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lovén, Jape Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Ei valtuustoryhmää 1 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0

Äänestys 3

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään päätösehdotuksen kohtaan 1: ja alentamalla uusien rakennusten, rakennusosien ja laitteiden ylimmäksi sallituksi korkeusasemaksi pääasiassa + 16.0 koko suunnittelualueella.

Jäsen Valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lovén, Jape Ei valtuustoryhmää
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Särelä, Mikko Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laak, Noora Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Ei valtuustoryhmää 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkistrategiaa toteuttaakseen kaupunginhallitus on varannut Eteläsataman Makasiinirannan alueen kilpailun järjestämistä varten 9.11.2020 (§772). Kilpailuohjelma on valmisteltu varauspäätöksen linjausten mukaisesti laajassa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian, kaupunginmuseon ja Helsingin Sataman kanssa.

Kilpailun tavoitteena on löytää kilpailun kohteena olevalle ainutlaatuiselle paikalle kaupunkitilallisesti, maisemallisesti sekä toiminnallisesti erittäin korkeatasoinen, paikkaan sopiva ratkaisu, joka voi toimia jatkosuunnittelun pohjana. Ratkaisun tulee olla Helsingin historiallisen keskustan merelliseen julkisivuun ja ikonisen näkymään sopiva, sen erityisvaatimuksiin vastaava ja paikan merkityksen huomioon ottava. Tavoitteena on avata nykyisin suljettua rantavyöhykettä laadukkaaksi ja viihtyisäksi julkiseksi kaupunkitilaksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös epäkaupalliselle oleskelulle eri ikäryhmät ja kaupunkilaisten monenlaiset tarpeet huomioon ottaen.

Kilpailumuotona on kaksivaiheinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, joka alkaa osallistujatahojen hyväksymisellä. Kilpailuehdotukset asetetaan nähtäville molemmissa kilpailuvaiheissa ja tavoitteena on, että kilpailun voittaja valitaan alkusyksystä vuonna 2022.

Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa sekä toimii kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Kilpailualueella sijaitsevat säilytettävät arvorakennukset Vanha kauppahalli, Olympiaterminaali ja Satamatalo voivat olla osa voittajalle luovutettavaa kokonaisuutta.

Kilpailun voittajan kanssa laadittavan toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Sulje

Kaupunkistrategia ja varauspäätös

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 keskeisenä tavoitteena on ollut Helsingin keskustan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittäminen. Visiona vetovoimainen keskusta tarjoaa kaupallisia palveluja, tapahtumia, viihtymistä ja on kansalaistoimintaa kokoava paikka. Yhtenä strategian tavoitteena on ollut selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta edistävän kävelykeskustan merkittävä laajentaminen nyt kilpailun kohteena olevalla alueella. Kaupunkistrategian tavoitteena on ollut kehittää Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä tavoitteena keskustan elinvoimaisuutta tukevan toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaaminen.

Kaupunkistrategiaa toteuttaakseen kaupunginhallitus on varannut alueen Eteläsataman Makasiinirannasta kilpailun järjestämistä varten 9.11.2020 (§772). Samalla kaupunginhallitus vahvisti alueen maankäytön kehittämislinjaukset sekä kilpailun valmistelun lähtökohdat, joiden perusteella valmistelua on jatkettu. Kilpailu on kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, jossa etsitään alueelle parasta kokonaissuunnitelmaa ja sille toteuttajaa.

Kilpailuohjelma on laadittu laajassa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian, kaupunginmuseon ja Helsingin Sataman kanssa.

Kilpailun tavoitteet

Makasiinirantaa kehitetään kulttuuri- ja museorakennusten sijoittumispaikkana sekä museotoimintaa tukevien toimintojen alueena. Alueelle tavoitellaan monipuolisia, houkuttelevia ja elämyksellisiä toimintoja, jotka muodostavat ympärilleen aktiivista, viihtyisää ja mielenkiintoista kaupunkiympäristöä alueen merelliset mahdollisuudet hyödyntäen. Erityisesti maantasoon sekä katujen varsille ja aukioiden yhteyteen sijoittuviin tiloihin tavoitellaan luonteeltaan avoimia toimintoja. Suunnittelun tavoitteena on vahvistaa keskustan vetovoimaisuutta ja elinvoimaa sekä liittää alue paremmin osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta, merellisiä julkisia kaupunkitiloja ja käveltävää keskustaa. Tavoitteena on avata nykyisin suljettua rantavyöhykettä laadukkaaksi ja viihtyisäksi julkiseksi, kaupunkitilaksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös epäkaupalliselle oleskelulle eri ikäryhmät ja kaupunkilaisten monenlaiset tarpeet huomioon ottaen. Jatkossa Helsingin rantoja kiertävä rantareitti yhdistää Kauppatorin ja Kaivopuiston entistä sujuvammin sekä mahdollistaa pääsyn meren äärelle. Rantareitti on tarkoitus osoittaa laituritasoon mahdollisimman lähelle rantamuuria rakennusten ja meren väliin. Myös julkisiin tiloihin toivotaan esitettävän monipuolisia toimintoja eri ikäryhmät huomioon ottaen.

Kilpailun tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle kaupunkitilallisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen sekä toiminnallisesti paikkaan sopiva ratkaisu, joka voi toimia jatkosuunnittelun pohjana. Ratkaisun tulee olla Helsingin historiallisen keskustan merelliseen julkisivuun ja ikonisen näkymään sopiva, sen erityisvaatimuksiin vastaava ja paikan merkityksen huomioon ottava.

Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa sekä toimii kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana.

Kilpailun järjestäminen ja aikataulu

Kilpailumenettelyn on tarkoitus edetä alla kuvatulla tavalla. Aikataulut ovat arvioita ja ne vahvistetaan lopullisessa kilpailuohjelmassa.

 • Kilpailu alkaa osallistujatahojen hyväksymisellä. Ryhmittymät hakevat osallistumisoikeutta vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää selvitys kilpailijan soveltuvuudelle asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttymisestä. Hakemukset tulee jättää 21.6.2021 mennessä. 
 • Kilpailijoiden hyväksymisestä ja vähimmäisvaatimusten täyttymisestä päättää toimialajohtaja. Osallistujien määrää ei rajoiteta.
 • Ensimmäisessä varsinaisessa kilpailuvaiheessa kilpailijat esittävät kilpailuehdotuksena alueelle luonnossuunnitelman. Kilpailuehdotukset jätetään nimimerkein 10.12.2021 mennessä.
 • Kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville.  
 • Arviointiryhmä valitsee toiseen vaiheeseen enintään neljä parasta kilpailuehdotusta laatinutta kilpailijaa. Kilpailijoiden valinta tehdään luvun 7. mukaisten arviointikriteerien pohjalta alkuvuodesta 2022.
 • Kilpailun toisessa vaiheessa kilpailijat laativat kilpailun järjestäjän kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella tarkennetun kilpailuehdotuksen (projektisuunnitelma). Neuvotteluvaiheen (2 neuvottelua/osallistuja) jälkeen kilpailijat jättävät lopulliset kilpailuehdotuksensa sekä tarjouksensa kilpailuehdotuksensa mukaisten käyttötarkoitusten rakennusoikeuksien yksikköhinnoista. Lopulliset kilpailuehdotukset on tarkoitus jättää arvioitaviksi kesäkuussa 2022.
 • Kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville.
 • Arviointiryhmä valitsee kilpailun voittajan arviolta alkusyksystä 2022

Kilpailun päättymisen jälkeen jaetaan kilpailupalkintoina yhteensä 250.000 euroa. Palkintosumma jakautuu seuraavasti:

 • 1. palkinto                          100.000 euroa
 • 2. palkinto                          70.000 euroa
 • 3. ja 4. sija                          40.000 euroa.

Kilpailun voittajalle esitetään kehittämisvarausta hankkeen jatkosuunnittelua varten. Tonttien luovuttamista ja alueen toteuttamista koskevat sopimukset on tarkoitus neuvotella kehittämisvarauksen aikana, tavoitteellisesti vuoden 2022 loppuun mennessä.

Arviointikriteerit

Kilpailun 1. vaiheessa arviointi painottuu suunnitelman kokonaisratkaisuun ja ideaan sekä sen sopeutumiseen ympäristön arvoihin ja maisemaan. Kilpailun 2. vaiheessa tarkennettavien projektisuunnitelmien arvioinnissa kiinnitetään huomiota yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutettavuuteen niin kulttuuriympäristönarvojen kuin toiminnallisen sisällön suhteen. Arvioinnissa kiinnitetään läpi kilpailun huomiota suunnitteluperiaatteiden toteutumiseen.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Kaupunkikuvallinen ja maisemallinen kokonaisratkaisu ja laatu
 • Toiminnallinen kokonaisratkaisu 
 • Kauppahalli ja satamarakennukset osana suunnitelmaa
 • Arkkitehtuuri- ja designmuseon huomioiminen
 • Toteutettavuus ja teknistaloudellinen laatu 
 • Ilmastoviisas rakentaminen 

Yksityiskohtaiset arviointikriteerit on esitetty kilpailuohjelman kohdassa 7.1. Arviointi suoritetaan kokonaisarviointina ja yksittäisiä arvostelukriteereitä tärkeämpänä pidetään kokonaisratkaisun toimivuutta ja kehityskelpoisuutta.

Tontinluovutus, rakennusten myynti ja alueen toteuttaminen

Tontit luovutetaan kilpailun voittajalle vuokraamalla osto-oikeuksin, luovutuksen yksityiskohdista sovitaan myöhemmin toteutussopimuksessa, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lähtökohtaisesti osto-oikeuden käyttämisen ehtona on, että rakennukset on toteutettu kilpailuehdotuksen, jatkosuunnitteluohjeiden sekä alueryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisella tavalla pitäen kiinni kilpailuehdotuksessa luvatusta laatutasosta. Kaupunki voi pidättäytyä tontinluovutuksesta, mikäli hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ei edetä toteutussopimuksessa sovitulla tavalla.

Alueella säilytettävät rakennukset, Vanha kauppahalli, Olympiaterminaali ja Satamatalo voivat olla osa kilpailun voittajalle luovutettavaa kokonaisuutta, mikäli ne kuuluvat voittaneen ehdotuksen konseptiin kaupungin tavoitteita vastaavalla tavalla. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten uuden käytön tulee soveltua rakennusten ominaispiirteisiin ja tukea niiden suojeluarvojen säilymistä. Rakennukset toimintoineen esitetään kilpailutöissä rakentamisen painopistealueeseen liittyvinä optioina ja kaupunki ja Satama päättävät rakennusten luovuttamisesta erikseen toteutussopimuksessa. Helsingin Sataman omistamien rakennusten myymisestä päättää Helsingin Satama.

Kilpailun voittaja on velvollinen suunnittelemaan ja rakentamaan tontit kustannuksellaan kokonaan valmiiksi kokonaisvastuuperiaatteetta noudattaen kilpailuohjelman, voittajaksi valitun suunnitelman, arviointiryhmän jatkosuunnitteluohjeiden, toteutussopimuksen, alueelle laadittavan asemakaavan sekä tontinluovutusasiakirjojen mukaisesti.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 159

08.09.2020 Ehdotuksen mukaan

01.09.2020 Pöydälle

04.03.2021 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

02.11.2020 Pöydälle

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 15820

mia.kajan@hel.fi

Marjaana Yläjääski, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 37045

marjaana.ylajaaski@hel.fi