Kokousajat, kaupunginhallitus, vuosi 2021

HEL 2020-009204
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 391 §

Muutos kaupunginhallituksen kokousaikoihin 2021

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2021 varsinaisiin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla aiemmin päätettyjen ajankohtien lisäksi:

  • 26.7.2021 klo 16
  • 2.8.2021 kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan klo 19 ja
  • 9.8.2021 klo 16.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) annetun lain mukaan vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on 13.6.2021. Lain mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1 päivänä elokuuta 2021 poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä.

Kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa. Jäsenten valinnan vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen aloittaa syyskauden kokoontumiset 17.8.2020 § 439 päätettyä aiemmin.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.

Uusista kokouksista 26.7.2021 ja 2.8.2021 koskevat nykyistä eli vuonna 2019 valittua kaupunginhallitusta ja 9.8.2021 kokous puolestaan uutta, vuonna 2021 valittavaa kaupunginhallitusta.

Sulje

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 439

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2021 varsinaisiin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa seuraavasti:

  • kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 11.1.2021 ja viimeinen 28.6.2021 sillä poikkeuksella, että 22.2.2021 ja 5.4.2021 ei pidetä kokousta
  • syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 16.8.2021 ja viimeinen 13.12.2021 sillä poikkeuksella, että 18.10.2021 ja 6.12.2021 ei pidetä kokousta
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi