Kokousajat, kaupunginhallitus, vuosi 2021

HEL 2020-009204
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 680 §

Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen 30.9.2021 klo 8.00.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kokouskutsu 30.9. kokoukseen voidaan lähettää hallintosäännön (HS 29:3.2 §) edellyttämästä poiketen alle 4 päivää ennen kokousta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina.

Ylimääräinen kokous tarvitaan kaupunkistrategian käsittelyn vuoksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi