Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, Palmia Oy

HEL 2020-009258
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 73 §

Palmia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Palmia Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö tuottaa palveluja noin tuhannessa eri kohteessa kuten toimistotiloissa, oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, lounasravintoloissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa ja liikennevälineissä.

Palmia Oy:n uudet päiväkoti- ja kouluruokakohteet aloittavat Vantaalla ja tuottavat ruokapalveluja uusissa päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohteissa. Myös yhtiön tuottamat siivouspalvelut laajenevat Tampereen uusiin kohteisiin vaiheittain syksyn aikana. Lisäksi yhtiön uusi ravintolakohde avautui elokuussa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön käyttöön valmistuneessa toimitalossa. Tiloissa sijaitsevat kahvila ja ravintola, jotka tuottavat palveluita kaupunkiympäristötalon työntekijöille ja vierailijoille sekä muille alueella työskenteleville ja ympäristön asukkaille.

Yhtiön taloudellista tilannetta vuonna 2020 on muuttanut maaliskuussa alkanut koronaviruksen leviäminen Suomessa ja sen seurauksena rajoitukset koulunkäynnissä ja ravintolatoiminnassa. Liiketoiminnan tulos ilman koronavirusaaltoa olisi ollut budjetoidulla tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet:

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

  • Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2020 vähintään 2 milj. euroa 
  • Sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo vähintään 10 %.
  • Energiankulutuksen ja CO2-päästöjen vähentäminen Helsingin kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.

Palmia Oy:n toimitusjohtaja Nina Rokkila antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi