Ajankohtaiskatsaus vuonna 2020, uimahalliyhtiöt

HEL 2020-009259
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 72 §

Liikunta- ja uimahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liikunta- ja uimahalliyhtiöiden ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konserniojaosto päätti käsitellä kymmenennen esityksen kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli liikunta- ja uimahalliyhtiöiden toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkikonsernin yhtiömuotoisen liikunta- ja uimahallikokonaisuuden muodostavat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren urheilutalo Oy.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 66,7 % ja muina osakkaina ovat Suomen Uimaliitto ja Urheiluopistosäätiö.

Urheiluhallit Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Urheiluhallit Oy toimii seuraavissa paikoissa: Kallio, Kontula, Malmi, Pasila, Siltamäki ja Töölö.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 51,33 % ja muina osakkaina ovat Urheiluopistosäätiö ja 13 lajiliittoa.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Yhtiön toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 94,3 % ja muina osakkaina on urheiluseuroja, yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä ja yksityishenkilöitä.

Talousarviossa 2020 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiöille asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2020 seuraavat tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren urheilutalo Oy:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Liikunta- ja uimahalliyhtiöiden toimitusjohtaja Pekka Laitinen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiöitä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä Urheiluhallit Oy:n varapuheenjohtaja Juha Hakola.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi