Kokoonpanon muutos, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-009277
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 78 §

Jäsenen nimeäminen Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Päätös tullut nähtäväksi 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi