Kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätösten muuttaminen, Kaupunkiympäristötalo, allekirjoitusoikeus, kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja

HEL 2020-009345
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 501 §

Kaupunkiympäristötaloon liittyvien päätösten täytäntöönpanokehotusten muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus muutti Kaupunkiympäristötaloon liittyvien päätösten kaupunginvaltuusto 29.8.2018 § 218, kaupunginhallitus 24.9.2018 § 609 ja kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 283 täytäntöönpanokehotuksia seuraavasti:

  • Kaupunginhallituksen täytäntöönpanokehotuksen 10.9.2018 § 568 kohtaa 8 siten, että kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan tekemään päätöksessä tarkoitetun kaupan, mikäli osto-oikeuden haltija päättää käyttää osto-oikeuttaan.
 
  • Kaupunginhallituksen 24.9.2018 § 609 täytäntöönpanokehotusta, siten että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan päätöskohdan A mukaisen kauppakirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.
 
  • Kaupunginhallituksen täytäntöönpanokehotuksen 22.10.2018 § 661 kohtaa 8 siten, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan allekirjoittamaan vuokarasopimuksen liitteineen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asiassa tehdyt päätökset ja niitä koskevat täytäntöönpanopäätökset

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2018 § 218 päättänyt osto-oikeuden lisäämisestä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympille vuokratun liike- ja toimistorakennustontin vuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/1). Kaupunginhallitus on 10.9.2018 § 568 kohta 8 valtuuttanut kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön tekemään päätöksessä tarkoitetun kaupan, mikäli osto-oikeuden haltija päättää käyttää osto-oikeuttaan.

Kaupunginhallitus 24.9.2018 § 609 päättänyt Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön osakekannan myymisestä. Samalla kaupunginhallitus on oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan allekirjoittamaan mainitun kauppakirjan sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Kaupunginvaltuusto on 10.10.2018 § 283 päättänyt kaupunkiympäristötalon tilojen vuokraamisesta kaupungin käyttöön. Kaupunginhallitus on 22.10.2018 § 661 kohta 8 oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan allekirjoittamaan vuokarasopimuksen liitteineen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia.

Päätökset ovat liitteenä 1–5.

Täytäntöönpanoa koskevien päätösten muuttaminen

Päätösten mukaiset asiakirjat on tarkoitus allekirjoittaa allekirjoitustilaisuudessa, joka järjestetään alustavan aikataulun mukaan syyskuussa 2020.

Kaupunginhallitus on täytäntöönpanopäätöksissään oikeuttanut kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan tai tonttipäällikön allekirjoittamaan asiakirjat.

Käytännön järjestelyistä johtuen sekä johdonmukaisuus asiassa huomioiden on tarkoituksenmukaista, että allekirjoitustilaisuudessa allekirjoittajana on kaupungin puolesta yksi ja sama taho. Toimialajohtajalle esitetään näin ollen oikeutta allekirjoittaa kaikki edellä mainittujen päätösten mukaiset asiakirjat.

Toimivalta

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi