Aamukouluasia, Helsingin kaupungin valmisteilla oleva lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

HEL 2020-009761
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 511 §

Aamukouluasia: Helsingin kaupungin valmisteilla oleva lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 15.6.2020 pyytäneet lausuntoa (VN/8871/2019) luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lausunto pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä.

Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä pelastuslautakunnan kokouksissa. Kaupungin lausunto on tulossa käsittelyyn syyskuussa kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon.

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna antaa tilannekatsauksen lausunnon valmistelusta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi