Kokousajat, Liikenneliikelaitoksen johtokunta 2021

HEL 2020-010975
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 159 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2021

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2021 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 28.1.
 • 19.2.
 • 25.3.
 • 23.4.
 • 12.5.
 • 18.6.

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta päättää pitää iltakoulukokouksia kevätkaudella 2021 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

 • 11.2.
 • 11.3.
 • 8.4.
 • 27.5.
 • 22.6.
Sulje

 
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi